Gerçek anlamda büyüklük birbirinden güç alarak elde edilir.

DACHSER Felsefesi

Çalışanlarının yakın ve aile gibi bir ekip ruhu içerisinde olması DACHSER'in özelliğidir. Prensip şudur: Biz birlikte DACHSER'iz. Kurumsal yönetimin dört önemli hedefi vardır: DACHSER'in kurum kültürüne olan desteğinin yanı sıra bir aile şirketi olarak sürekli büyüme, yeni işlerin yaratılması ve sürdürülebilir şirket politikaları. Bu önlemler ekonomik başarıyı ve böylelikle şirketin gelecekte de var olmasını garanti altına almayı amaçlıyor.
dachser-philosophy
Hedefimiz: Ekonomik başarı elde etmek ve böylelikle şirketimizin gelecekte de var olmasını sağlamak.

Entegre, yenilikçi ve sektör genelinde özel nakliye çözümlerimiz ile müşterilerimiz için katma değerlerimizi ve böylelikle rekabet avantajımızı ölçülebilir biçimde arttırmayı istiyoruz. Müşterilerin kurumsal perspektifinden düşünebilme ve hareket edebilme kabiliyetimiz şirketimizi değerli bir ortak konumuna getiriyor.

Bunun yanı sıra, DACHSER yeni teknolojilerin sürekli olarak gelişmesini ve akıllı lojistik konseptlerini destekliyor. Çalışanlarımız, müşterilerimiz için mümkün olan en iyi çözümü bulmak üzere tutarlı ve istekli bir biçimde çaba harcıyorlar. Çalışanlarımızın mükemmel vasıflarının kombinasyonu ve öğrenme konusundaki arzuları sayesinde müşterilerimizin dünya çapında tüm pazarlarda başarılı olmalarının temelini atıyoruz.

Bu değerler, şirket felsefemizin temelini oluşturuyor

Yenilikçilik için cesaret ve girişimcilik

DACHSER her birey için uzmanlık, yaratıcılık, bağlılık ve girişimcilik sorumluluğunu teşvik ediyor. Etkin lojistik çözümlere ve süreçlere sahip olan akıllı lojistiği, ancak kendisini ortak girişimci olarak gören çalışanlar tasarlayabilir ve müşterileri için bunları faydalı kılabilir.

Kapsayıcı sorumluluk

Tüm operasyonlarımızda "bütünün parçası olmaya" kendimizi adıyoruz ve tüm bölgeleri ve disiplinleri dikkate alıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Dünya çapında bir şirket olarak, kendi yaptıklarımızın ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu sebeple, yalnızca sürdürülebilir kurumsal politikamıza derinden bağlı kalmıyor aynı zamanda buna uygun hareket ediyoruz.

Bağlılık ve adanmışlık

Hissedarları, üst yönetimi, çalışanları ve müşterileri büyük bir "DACHSER ailesi" olarak birbirine bağlayan şey, ortak bir amaç için saygı, sadakat ve bağlılıktan oluşan "DACHSER RUHU"dur.

Bütünlük ve dürüstlük

DACHSER çalışanları kurumsal değerlerimizi kendi günlük işlerine yansıtırlar. Kendi mesai arkadaşları, müşteriler ve kendi özel çevrelerindeki kişilerle olan ilişkilerinde dürüst, açık, güvenilir ve emin kişilerdir.

Kozmopolitlik ve saygı

Dünya çapında şubeleri bulunan lojistik hizmet tedarikçisi olarak, yabancı kültürlere ve insanlarına karşı anlayışla yaklaşmaya büyük değer veriyoruz. Tanımadığımız gelenekleri öğrenmeye meraklı olmak ve diğer yaşam tarzlarına sempati ve anlayışla yaklaşmak, kültürlerarası alışveriş ve güven dolu bir işbirliğinin en iyi temelidir.

İlgili makaleler

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Philosophy_21.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.