BÜYÜK RESME BAKMAK.

Veri Koruma Politikası

Veri Koruma Politikası

Bizim için isim, adres, telefon numarası ve e-posta gibi kişisel verilerin korunması en az güvenilir ve uzun süreli işbirliğinin sürdürülebilmesi için gereken tüm iş verilerinin güvenliği kadar önem taşımaktadır.
Pazarlama kampanyalarımız ve yarışmalarımızın yanı sıra özellikle web ve çevrimiçi faaliyetlerimiz başta olmak üzere tüm faaliyetlerimiz veri koruma ve veri güvenliği mevzuatına tamamen uygun biçimde yürütülmektedir.
Bu veri koruma politikası DACHSER web sitelerinde bulunan herhangi bir üçüncü parti Web sitesini kapsayıcı nitelikte değildir.

Aşağıda web sitelerimiz ziyaret edildiğinde hangi bilgilerin toplanabileceği ve bunların nasıl kullanıldığı açıklanmıştır.

Bu sitede, pazarlama ve optimizasyon amaçları doğrultusunda veriler etracker GmbH'nin (www.etracker.com) sağladığı teknolojiler ile toplanmakta ve saklanmaktadır. Bu veriler anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu amaçla çerezler kullanılabilir. Çerezler ziyaretçinin İnternet tarayıcısının önbelleğinde lokal olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler İnternet tarayıcısını tanımlamamıza olanak vermektedir. etracker teknolojileri kullanılarak toplanan veriler, ilgili kişinin açık onayı olmadan web sitesini ziyaret edenlerin kişisel olarak tanımlanması için kullanılmayacak ve anonim kullanıcı profilleri ile birleştirilmeyecektir. Verilerin toplanması ve depolanmasına verilen onay gelecekte bağlayıcı olmayacak şekilde herhangi bir anda geri alınabilmektedir.

Web sitelerimizi ziyaret etmeyi kolaylaştırmak amacıyla, "dachser.com" web sitesi ziyaret edildiğinde, IP adresleri bir lokasyona tahsis edilmekte ve ülkeler listesinden gerçekten seçilmiş olan ülke kaydedilmektedir. Çerezler de kısmen kullanılmaktadır. Çerezler ülkeler listesinden seçilmiş olan son ülkenin tanımlanmasına izin vermektedir. Bu bilgi herhangi bir kişiyle özdeşleştirilmemekte, sadece operasyonun kolaylaştırılması için kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar tarayıcınızın ayarları ile devre dışı bırakılabilir. Lütfen, bu durumda bazı fonksiyonların kullanılabilir olmayabileceğini not ediniz.

Web sitelerimiz aracılığı ile diğer kişisel bilgileri sadece özel amaçlar için toplarız; örneğin, iletişim sorgularına yanıt vermek, meşru amaçlar için veya sizin açık onayınız ile, örneğin, reklâm e-postaları göndermek için. Onayınız, bizimle bir iş ilişkisine girdiğinizde ve bu ilişki sürdüğü sürece veya verilerin periyodik olarak silinmesine kadar (genel olarak beş yıldan sonra) geçerli sayılır. Örneğin, bir haber bülteni aboneliği, anket, iletişim talebi, pazar fiyatı sorgulamaları vs. gibi işlemlerin bir parçası olarak bu verileri ifşa edip etmemek sizin kararınızdır. Bu tür kampanyalara katılım gönüllüdür ve herhangi bir anda katılmaktan vazgeçerseniz bizi bilgilendirebilir ve isterseniz verilerinizin bloke edilmesini talep edebilirsiniz. Gerekli yerlerde, kişisel bilgilerin isteğe bağlı olmadığını veya sizin tarafınızdan atlanabileceğini belirtiyoruz.

Müşteri talepleri durumunda verilerin korunması için yasal sorumluluk

DACHSER SE, Kempten, Almanya ve DACHSER grubu içerisinde ülke kuruluşunun ilgili ulusal şubesi iletişim sorguları bağlamında toplanan verilerden sorumludur. Veriler, ülke kuruluşunun ulusal şubesi tarafından toplanır ve kullanılır ve Almanya'daki DACHSER SE sunucularında saklanır. DACHSER SE, sorguları ve ilgili kişisel bilgileri işlenmesi ve kullanılması için DACHSER grubu içerisinde profesyonel olarak yetkili organa havale eder. Bu organ genellikle, sorgulamayı yapanın ülke kuruluşu bünyesindeki ulusal şubesidir. Örneğin, web sitesinden İsviçre için kaynaklanan sorgular İsviçre'deki DACHSER ülke kuruluşuna havale edilir. Verileriniz, iletişim sorgusundan itibaren beş yıllık bir süre için saklanır. Bunu istemiyorsanız, herhangi bir anda info@dachser.com adresine bir e-posta göndererek verilerinizin daha fazla saklanmasını ve bu amaçla kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bundan sonra, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alamayacaksınız.

Onayınız olmadan kişisel bilgilerinizi DACHSER grubu dışındaki üçüncü taraflara dağıtmayacağız. Özellikle, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız ve ayrıca pazarlamayacağız.

Herhangi bir anda sizin hakkınızda saklanan veriler hakkında bilgi almak ve yanlış verilerin silinmesini ya da düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Kişisel bilgilerinizin DACHSER tarafından işlenmesi ile ilgili herhangi bir bilgi veya sorunuz olursa veya tarafımızdan saklanmakta olan kişisel verilerinizde düzeltme yapılmasını isterseniz bizimle herhangi bir anda iletişim kurabilirsiniz.

Bu Veri Koruma Politikasında, örneğin değiştirilen yasal hükümler nedeniyle, gelecekte düzeltme yapmak gerekebileceğinden, periyodik olarak gözden geçirmeye tâbi olacaktır.

Legal responsibility for data protection in the event of contact inquiries

DACHSER SE, Kempten, Germany, and the respective national branch of the country organisation within the DACHSER group are responsible for data collected within the context of contact inquiries. Data is collected and used by the national branch of the country organisation, and is stored on DACHSER SE servers in Germany. DACHSER SE refers inquiries and related personal data for processing and use to the professionally competent body within the DACHSER group, usually the national branch of the country organisation of the inquirer. For example, inquiries from the website for Switzerland are forwarded to the DACHSER country organisation in Switzerland. Your data will be stored for a period of five years from the time of your contact inquiry. If you do not wish this to happen, you can prohibit the further storage and use for this purpose at any time by sending an e-mail to info@dachser.com. You will then, however, no longer receive additional information regarding our services.

We will not distribute your data to third parties outside of the DACHSER group without your consent. In particular, we will not sell your personal data to third parties or otherwise market it.

You have the right at any time to receive information about the data stored with regard to your person and to have incorrect data deleted or corrected. You can contact us at any time if you have information or questions regarding the handling of your personal data by DACHSER or if you wish to request the correction of personal data stored by us.

As it may be necessary in future to amend this Data Protection Policy, for example, as a result of revised legal provisions, it will therefore be subject to a periodic review.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Privacy-Policy_933.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.