Müşteri raporları, haberler ve basın bültenleri.

17.03.2014
Şirketlerin Uluslararası Olma Süreci

Zorlu bir yerel mücadeleciden büyük bir uluslararası oyuncu olmak; şirketler ulusal sınırların ötesinde büyürlerken, yeni düşünme tarzı, gelecek odaklı konumlanma ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik net bir odak gereklidir.
globe
Dünya çapında büyüme yeni düşünme tarzı gerektirir

DACHSER’de Kurumsal Gelişim Başkanı Dr. Andreas Froschmayer uluslararası olma çalışmasında aşağıdaki beş ana tezi ortaya koymaktadır.

1. Tez

Bir şirketin uluslararası olma süreci her zaman uzun vadeli bir gelişim sürecidir. Planlı bir strateji ile birlikte amaca ulaşılır, bazı açılardan; şirketin müşterilerinin kendilerinin de uluslararası bir olmalarına yol açar.

2. Tez

Uluslararasına açılma derecesi coğrafi/kültürel farklılık ile ölçülebilir: Hangi kültür seviyesi çeşitliliğindeki kaç ülke şirketin bir parçasını oluşturuyor?

3. Tez

Şirketlerin ”uluslararası ünvanlı departmanlarının” ortadan kalkması, şirketin gerçekten tümüyle uluslararası olduğunun bir işaretidir ve bu nedenle de hususi olarak dış ticaret ile uğraşan ayrı bir departmana artık ihtiyaç yoktur.

4. Tez

Uluslararası olma yolunda, şirketin bütün kapasitesi tekrar tekrar gündeme gelir: organizasyon için kaç yeni organizasyon biriminin eş zamanlı olarak kurulması gerekir? Başka bir ifadeyle: hem organik büyüme hem satın almalar değerlendirilirken, uluslararası olma sürecinin temposu ne kadar hızlı.

5. Tez

Yeni ülkelerin ve örgütsel birimlerin entegrasyonu daima teklik ile çeşitlilik arasındaki gerilimi vurgular: Ortak kurumsal kültür veya stratejik çekirdek uyum açısından kritiktir. Bu, “global bir şirket” (bütün hizmetlerin aynı olduğu) ile “çok uluslu kuruluşlar” (özgün pazarlar ve performans süreçleri için son derece yüksek bir anlayışın baskın olduğu) arasındaki gerilim alanı içerisindeki entegrasyonu sağlamaktadır.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/The-Internationalization-of-Companies_795.htm
geri | üst | yazdır