Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, sinh năm 1960, là người phát ngôn quản lý từ ngày 01/01/2005. Là cháu trai của người sáng lập công ty Thomas Dachser, là đại diện của thế hệ thứ ba lãnh đạo tập đoàn trong vai trò Giám đốc Điều hành.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Ban Quản trị quản lý công ty và đại diện cho công ty trước công chúng. Ban Quản trị phụ trách tất cả các lĩnh vực kinh doanh và tất cả các mặt hoạt động trong truyền thống lãnh đạo đồng thuận lâu năm của chúng tôi.

Trong vai trò Giám đốc Điều hành (CEO) và chủ tịch Ban Quản trị, Bernhard Simon thực hiện các nhiệm vụ bao quát nhằm kiểm soát và định hướng chiến lược cho cả tập đoàn. Ông định hình và trình bày các chủ đề trước Ban Quản trị. Bernhard Simon phụ trách các mối quan hệ và công tác điều phối liên quan với các cổ đông, Ban Kiểm soát cũng như các tổ chức và chi nhánh quốc gia.

Trong bộ phận điều hành CDH của mình, ông xây dựng bộ mặt của DACHSER trong nội bộ tập đoàn cũng như trước công chúng. Bộ phận điều hành phụ trách các mặt hoạt động tiếp đó và phát triển chúng hơn nữa theo các nguyên tắc lãnh đạo công ty đồng thuận và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR):

  • Xây dựng chiến lược Phát triển Doanh nghiệp và Quan hệ Công chúng,
  • Nguồn Nhân lực Doanh nghiệp nhằm phát triển bền vững nhân sự của chúng tôi trên toàn thế giới,
  • Tiếp thị Doanh nghiệp nhằm khai thác các sản phẩm mới và vị trí thị trường của chúng cũng như quản lý thương hiệu,
  • Giải pháp Doanh nghiệp nhằm phát triển và thực hiện các giải pháp chuỗi cung ứng phối hợp, tích hợp,
  • Kế toán Chủ chốt Doanh nghiệp nhằm quản lý thống nhất các tài khoản chủ chốt chiến lược.

Sau khi đào tạo như một chuyên gia có trình độ trong các dịch vụ chuyển tiếp tại DACHSER, ông Simon đã nghiên cứu quản trị kinh doanh tại trường Đại học Friedrich Alexander tại Nuremberg. Vào năm 1996, ông đã tốt nghiệp ngành kinh doanh (ông nằm trong ba người đứng đầu lớp) và hoàn thành chương trình điều hành nhân viên cấp cao của Harvard' tại Hoa Kỳ. "Sau đó, mục tiêu của tôi là tham gia vào bộ phận quản lý trong công ty của gia đình mình," ông Bernhard Simon thừa nhận. Ông cũng tham gia chính sách phát triển, bao gồm tổ chức phi lợi nhuận "terre des hommes." Vào năm 1988, ông đến Brazil để dẫn dắt dự án trợ giúp phát triển kéo dài trong vài tháng, trong số những việc làm khác. Cam kết xã hội và nhân đạo của DACHSER' như một phần trong các lợi ích sáng tạo ổn định từ kinh nghiệm này, đặc biệt liên quan đến việc quản lý hiệu quả các dự án xã hội.

Trong những năm tiếp theo, Bernhard Simon phần lớn tập trung vào việc phát triển và tối ưu hóa mạng lưới tại châu Âu. Ông Simon thiết kế lại tất cả quy trình vận hành và tăng năng suất đến 30% như một phần của dự án tái sản xuất mang tính đột phá. Kể từ năm 2001, Bernhard Simon đã trở thành chủ tịch ban kiểm soát của DACHSER Pháp (trước đây là Graveleau). Việc thương lượng để sáp nhập công ty vào tập đoàn DACHSER cũng như kết thúc thành công của hợp đồng được hoàn thành dưới sự lãnh đạo của ông. Ngoài ra, ông chịu trách nhiệm quan trọng trong việc hội nhập thành công vào cơ cấu công ty của DACHSER'. Sự phát triển của cơ cấu quản trị hiện đại khi hợp tác với ban quản lý, các cổ đông và đồng nghiệp quản lý của ông, cũng có thể được gán cho sáng kiến của Bernhard Simon'.

Phần thưởng:

Tháng 9 năm 2008: Deutsche Verkehrszeitung trao phần thưởng cho Bernhard Simon phần thưởng LEO (Giao nhận, Tuyệt vời, Tối ưu hóa) trong loại "Doanh nghiệp của năm."

Tháng 11 năm 2008: INTES Akademie für Familienunternehmen và tạp chí Impulse bầu chọn Bernhard Simon là "doanh nghiệp gia đình trong năm."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Bernhard-Simon_32.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.