Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

2012년 6월 1일, 부르크하르트 엘링은 닥서 유한책임회사의 재정 법무 및 세금 관련 부서들의 차장이 되었습니다. 그는 디터 트룩시어스 교수의 후임으로 2013년 7월 1일에 최고재무책임자(CFO)가 되었습니다.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling sinh năm 1971 tại Warstein và hoàn thành các khóa học đào tạo kỹ sư công nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Braunschweig. Ông có được được những kinh nghiệm đầu tiên của mình ở nước ngoài trong chuyến tham quan học tập tới Auckland, New Zealand. Ông bắt đầu làm việc trong hãng vận tải chuyên nghiệp năm 1999 tại Hochtief AG thuộc miền Tây Nam nơi ông đã hoàn tất một chương trình đào tạo kinh doanh. Năm 2000, ông chuyển sang hãng Philipp Holzmann AG trong vai trò nhân viên kiểm soát. Ông tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát vận hành và đã phụ trách việc kiểm soát các chi nhánh nước ngoài của một tập đoàn xây dựng.

Năm 2002, Eling gia nhập tập đoàn kỹ thuật và dịch vụ Bilfinger SE trong bộ phận Kiểm soát trung tâm của Tập đoàn. Các hoạt động của ông tập trung vào việc hỗ trợ các công ty con ở nước ngoài. Ngoài ra, ông còn tham gia tích cực vào các dự án tích hợp của các chi nhánh có được ở trong nước và nước ngoài. Bắt đầu vào năm 2004, ông đã lãnh đạo ban Kiểm soát trung tâm của Tập đoàn trước khi đảm nhiệm vai trò quản lý ban Xét duyệt trung tâm năm 2006.

Năm 2008, Eling bắt đầu đảm nhận vai trò làm Giám đốc Tài chính (CFO) cho một nhà thầu xây dựng Mỹ, Công ty Centennial Contractors Enterprises, Inc. thuộc Bang Virginia, Mỹ. Tại đây, ông chịu trách nhiệm công tác hạch toán, tài chính, pháp lý và kiểm toán nội bộ cũng như quản lý rủi ro, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc Tuân thủ của công ty.

Eling trở lại Đức năm 2010 và làm giám đốc quản lý cho hãng HSG Zander International GmbH, một nhà cung cấp dịch vụ Quản lý Cơ sở thuộc tập đoàn Bilfinger với 20 cơ sở ở các quốc gia Châu Âu, Trung Đông & Bắc Phi. Eling phụ trách các bộ phận Kế toán, Tài chính, Mua bán & Sáp nhập cũng như các chi nhánh tại Vương quốc Anh và Ai-len, v.v.

Ngày 01/06/2012, Burkhard Eling trở thành Phó Giám đốc các ban Tài chính, Pháp lý và Thuế (FLT) tại DACHSER GmbH & Co. KG. Ông kế nhiệm Giáo sư, Tiến sỹ Dieter Truxius đảm nhiệm vai trò GĐTC vào ngày 01/07/2013.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Burkhard-Eling_710.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.