Quyết định mọi thứ cùng nhau sẽ như thế nào.

Gói tùy chỉnh với nhiều lợi ích

Tư vấn viên của chúng tôi trợ giúp bạn trong mọi giai đoạn của dự án - từ tư vấn ban đầu đến vận hành thông thường.
consulting-project-management-warehousing
Mục tiêu: dịch vụ kho vận cao cấp với sự trợ giúp của các quy trình đồng bộ hóa, cấu trúc chính xác.

Hợp đồng dịch vụ hậu cần của DACHSER thiết kế và thực thi hệ thống giải pháp tích hợp cho khách hàng được thực hiện hiệu chỉnh theo yêu cầu tương ứng của từng khách hàng. Năng lực chính của chúng tôi là tư vấn, lưu kho và tích hợp hệ thống. Mục tiêu là tạo hiệu suất giao nhận dẫn đầu cho bạn qua luồng công việc được đồng bộ hóa, cơ cấu chính xác; nói cách khác: giao nhận thông minh.

Cách chúng tôi hỗ trợ kinh doanh lõi của bạn: Các giải pháp hệ thống của chúng tôi tăng tính linh hoạt của bạn, giảm chi phí, tăng tốc các quy trình và khiến chúng thông suốt. Với tư cách là đối tác của bạn, chúng tôi đánh giá cao tính hiệu quả, lợi nhuận và các điều khoản công bằng. Điều quan trọng là chúng tôi tạo nền tảng cho sự tin tưởng lẫn nhau và công bằng, đặc biệt đối với quan hệ kinh doanh lâu dài. Chúng tôi dễ dàng đảm bảo niềm tin cho bạn mỗi ngày với dịch vụ của mình và sự hài lòng khi hợp tác với nhau. Theo các tư vấn viên' hiểu biết ngoại lệ về các sản phẩm, ngành và thị trường, chúng tôi tìm thấy giải pháp giao nhận hoàn hảo cho mọi công ty và mọi nhu cầu.

Danh mục dịch vụ của chúng tôi:

  • Phân tích cơ cấu giao nhận và chuẩn bị hồ sơ các yêu cầu 
  • Phát triển các giải pháp hợp đồng vận chuyển hàng hóa tích hợp 
  • Quản lý dự án có cơ cấu với các nhóm chuyên gia liên ngành 
  • Thực hiện WMS và tích hợp với các hệ thống ERP của khách hàng 
  • Thực hiện dự án bao thầu toàn bộ 
  • Theo dõi dự án liên tục 
  • Tối ưu hóa liên tục toàn bộ chuỗi quy trình trong các vận hành đang diễn ra 

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Consulting_114.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.