Quyết định mọi thứ cùng nhau sẽ như thế nào.

Nghệ thuật tích hợp tất cả thế giới

Yêu cầu quan trọng cho thành công lâu dài của công ty là dịch vụ hàng ngày, đáng tin cậy dành cho khách hàng. Với DACHSER Contract Logistics, chúng tôi sẽ đáp ứng được thách thức này.
contract-logistics-supply-chain
Sự kết hợp đồng nhất, chú trọng vào thị trường và khách hàng của tất cả các phòng ban kho vận.

Giao nhận thực hiện tùy chỉnh của chúng tôi cho phép bạn hoàn thành thuê ngoài quản lý sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận sẽ kết hợp tất cả các chức năng giao nhận liên quan cùng với chuỗi cung ứng của khách hàng theo cách thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Vì lý do này, DACHSER Contract Logistics bao gồm tất cả các dịch vụ giao nhận như vận chuyển/chuyển tiếp hàng hóa, việc chuyển tàu và bảo quản, cũng như hỗ trợ CNTT đích, đảm bảo chất lượng, tư vấn và lập kế hoạch dự án cho rất nhiều dịch vụ giá trị gia tăng dành riêng cho ngành.

Bạn cho chúng tôi biết bạn cần gì - các chuyên gia của chúng tôi tạo ra một giải pháp thuê ngoài tùy chỉnh, mạnh mẽ và hiệu quả cho các yêu cầu cụ thể về giao nhận chuỗi cung ứng của bạn. Việc kết hợp theo định hướng của khách hàng và thị trường hệ thống của tất cả chức năng giao nhận giảm việc thu mua và thời gian giao hàng và việc kiểm kê và chi phí của khách hàng. Đây là cách DACHSER Contract Logistics tạo tình huống chiến thắng cổ điển: Bạn có thể tập trung vào việc kinh doanh lõi: phát triển các thị trường mới và tiềm năng về doanh thu. Chúng tôi quản lý các quy trình giao nhận tương ứng trong nền.

Tiêu chuẩn là sức mạnh của chúng tôi. Tùy chỉnh là chuyên môn của chúng tôi.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa giữa vận chuyển và mạng lưới nhà kho là thương hiệu của chúng tôi. Giao nhận theo hợp đồng với quan hệ qua mạng là yếu tố thành công cho các quan hệ lâu dài và tin cậy và, qua các quy trình được tiêu chuẩn hóa, giúp chúng tôi phục vụ bạn với mức độ chất lượng cao ở mọi nơi. Các lợi ích của hệ thống nhà kho dựa theo mạng lưới:

 • Phát triển và hỗ trợ có tập trung các hệ thống 
 • Phạm vi tiêu chuẩn rộng 
 • Chức năng sẵn có trên toàn cầu 
 • Độ tin cậy đồng nhất trong vận hành 
 • Sẵn có trên toàn quốc gia và trao đổi kinh nghiệm và tài nguyên 
 • Chất lượng cao qua việc theo dõi//quản lý tập trung 

DACHSER Contract Logistics cung cấp

Dịch vụ tư vấn sâu rộng

DACHSER Logistics Consulting sẽ phát triển các giải pháp giao nhận tùy chỉnh và nhà kho cho bạn. Các chuyên gia giao nhận của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về sản phẩm, ngành và thị trường sẽ thiết kế kiểu ổn định và đưa vào vận hành theo cách thức được tối ưu hóa về thời gian.

Phát triển các giải pháp tùy chỉnh

Mọi công ty có cách thức hoạt động riêng của mình với các sản phẩm, thị trường, quy trình kinh doanh khác biệt và các cơ cấu giao nhận. Chúng tôi biến nó thành công việc của mình khi liên kết các dịch vụ cá nhân từ danh mục dịch vụ theo cách hiệu quả bằng cách luôn ghi nhớ các mục tiêu và trách nhiệm của bạn. Kết nối và tích hợp bao gồm các khu vực vận chuyển, xếp vào kho và các dịch vụ giá trị gia tăng. Thế giới CNTT DACHSER của chúng tôi bắt đầu và quản lý mọi dịch vụ - và do vậy trở thành hình ảnh thực tế của tất cả các quy trình giao nhận vật lý tại mỗi giai đoạn trong chuỗi cung ứng.

Quản lý sản phẩm chuyên nghiệp

DACHSER Contract Logistics cho phép bạn tối đa hóa các khoản tiết kiệm cao và tiềm năng tối ưu hóa trong việc quản lý sản phẩm. Chúng tôi tin rằng việc quản lý hàng hóa tại 171 chi nhánh có kho hàng tại châu Âu là trung tâm và lực lượng điều hướng trong toàn bộ chuỗi quy trình. Ngoài lựa chọn vị trí tối ưu, phần lớn nó dựa vào hệ thống quản lý nhà kho, MIKADO.

Hiệu quả

Qua việc kết hợp linh hoạt, qua khách hàng các hàng hóa trong kho hàng nhiều người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể tối ưu hóa khả năng của mình một cách hiệu quả. Kết quả: tiết kiệm chi phí cho công ty bạn.

Cá tính

Nếu bạn muốn và có nghĩa vụ vận hành nhà kho riêng của mình theo kích cỡ hoặc sự khác biệt riêng về ngành, chúng tôi cung cấp các nhà kho chuyên dụng.

Giải pháp nhà kho dành riêng cho ngành

Nhiều thủ tục nhà kho được cung cấp tại nhà kho: từ việc bảo quản theo khối đơn giản đến nhà kho có giá cao tự động hóa hoàn toàn. Đồng thời, chúng tôi hiểu về tất cả các thủ tục và công nghệ lưu kho, bao gồm:

 • Quản lý tốt trước khi hết hạn 
 • Tất cả kỹ thuật lựa chọn cũng như bảo quản và đền bù cho bảo quản như FIFO/LIFO/FEFO/LEFO 
 • Theo dõi số sê-ri và số lô 
 • Các quy trình kiểm soát nhiệt độ/không có kiểm soát nhiệt độ 
 • Xử lý hợp vệ sinh thực phẩm 
 • Bảo quản hàng hóa nguy hiểm và chuyên môn 

Dịch vụ giá trị gia tăng chéo ngành

Ngoài các dịch vụ giá trị gia tăng định hướng theo quy trình (ví dụ: hoàn thiện, lắp đặt màn hình hoặc lắp ống lót), chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng theo định hướng sản phẩm (ví dụ: đóng gói và tháo dỡ, kiểm soát chất lượng hoặc sửa chữa).

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Contract-Logistics_112.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.