Nguy hiểm hơn so với Đại Tây Dương: Hải quan.

Đích chắc chắn. Hải quan phê duyệt.

Là một công ty giao nhận hoạt động trên toàn thế giới, chúng tôi đã quen thuốc với các quy định hải quan toàn cầu.
customs
Chuyên gia kho vận DACHSER đảm nhận tất cả quan hệ thư từ với cơ quan hải quan của các quốc gia điểm đến.

Dù hàng hóa được vận chuyển từ một quốc gia thứ ba đến châu Âu hay từ châu Âu đến quốc gia thứ ba: Chúng tôi đã quen thuộc với các yêu cầu hải quan riêng của các quốc gia đích và chăm sóc toàn bộ quy trình hải quan với các cơ quan hải quan tại địa phương. Kết nối lý tưởng giúp điều này trở nên thực thi.

Nhân viên của chúng tôi luôn có quan hệ tốt với hãng hàng không, công ty vận chuyển, các cơ quan và trụ sở công cộng. Với độ chính xác cao khi hoàn thành tài liệu cho hải quan và các cơ quan, chúng tôi đảm bảo quy trình thông suốt cho quá trình vận chuyển. Do có sự liên kết mật thiết của các nhà cung cấp giao nhận của chúng tôi với các yêu cầu hải quan tại địa phương, nhân viên của chúng tôi được thông báo trước về thời gian về các yêu cầu thông quan cần thiết và có thể sắp xếp chúng.

Chúng tôi biết từ kinh nghiệm: Kết nối mật thiết với người liên hệ tại địa phương là điều kiện tiên quyết cơ bản cho thành công trong công việc của chúng tôi. Biết ngôn ngữ và quy ước của quốc gia tương ứng là một lợi thế lớn. Các đại diện thuế tại hiện trường của chúng tôi đảm bảo xử lý mà không xảy ra lỗi nào: Họ đã tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan hải quan tại địa phương và dành được sự tin tưởng của họ. Hơn nữa, chúng tôi luôn biết các quy định cập nhật tại địa phương nhờ có giao tiếp liên tục.

Tổng quan về lợi ích:

  • Các đại diện thuế để vận chuyển từ các quốc gia thứ ba với việc vận chuyển trực tiếp đến quốc gia châu Âu khác 
  • Đại diện thuế riêng của chúng tôi tại hiện trường 
  • Tư vấn về hải quan và thông quan 
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc 

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Custom-clearance_117.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.