Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

12/07/2017
DACHSER Thái Lan mở rộng chi nhánh Băng-cốc

Chi nhánh DACHSER Băng-cốc đã di chuyển đến một cơ sở mới rộng rãi nằm ở vị trí thuận tiện thuộc quận Huaykwang. Mặt bằng mở rộng rãi mang đến rất nhiều không gian cho việc phát triển đội ngũ và sản lượng kinh doanh.
Bangkok-Airport
DACHSER Thái Lan mở rộng chi nhánh Băng-cốc

Ông Christophe Vincent, Giám đốc Điều hành của Air & Sea Logistics Thái Lan cho biết “Việc di chuyển đến các cơ sở mới phản ánh sự phát triển liên tục của chúng tôi ở Thái Lan”. “Năm ngoái, chúng tôi tổ chức kỷ niệm khai trương văn phòng sân bay Băng-cốc và việc di chuyển chi nhánh Laem Chabang của chúng tôi. Bây giờ là thời điểm di chuyển văn phòng Băng-cốc đến các cơ sở lớn hơn nhằm củng cố văn phòng hỗ trợ, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi và thích nghi với đội nhóm mở rộng.”

Văn phòng mới giúp tăng cường khả năng của DACHSER trong việc phục vụ cho danh mục đầu tư hiện tại của dịch vụ logistics bao gồm cả vận tải hàng không và đường biển, logstics theo hợp đồng, thông quan và phân phối địa phương ở Thái Lan. Ngoài ra, cách bố trí mặt bằng mở tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin giữa các nhân viên và chuyển tải tinh thần đội như một gia đình của DACHSER vào cuộc sống hàng ngày.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/DACHSER-Thailand-expands-Bangkok-branch_917.htm