Một thành phần. Hàng ngàn khả năng.

Vận chuyển với lưu lượng liên tục

Domino, phần mềm được phát triển bởi DACHSER, được sử dụng để quản lý hoàn toàn tất cả các quy trình vận chuyển.
dachser-software-freight-processes-domino
Domino được dùng cho việc quản lý bổ sung tất cả các quy trình vận chuyển.

Bao gồm từ việc sắp xếp chương trình, kiểm soát lô hàng tự động trên khắp Châu Âu và hoàn tất quản lý lô hàng để theo dõi và tiến hành xuất hóa đơn đến quản lý vật liệu đóng gói. Vào năm 1993, DACHSER lần đầu sử dụng mã vạch NVE/SSCC chuẩn hóa trong ngành kho vận. Kể từ đó, tất cả các kiện hàng đều được dán nhãn, cho phép chúng được xác định rõ trên toàn thế giới. Quét hệ thống tại các mựt phân cách đảm bảo các hệ thống cốt lõi của DACHSER luôn cung cấp thông tin mới nhất trong quy trình vận chuyển.

Không cần đợi phiên bản phần mềm tiếp theo với các ứng dụng phần mềm của DACHSER: Các hệ thống mà chúng tôi đã phát triển tại chỗ được cập nhật mỗi tuần, đảm bảo trạng thái của chúng luôn hiện hành tại mỗi địa điểm.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Domino_108.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CNTT thông minh cho các quy trình kho vận

Hệ thống CNTT kết nối mạng, linh hoạt và hiệu quả cao của chúng tôi thiết lập tốc độ cho chất lượng kho vận trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

ActiveReport

active-report-dachser
Luôn hiểu biết
ActiveReport là công cụ quản lý sự kiện chuỗi cung ứng của DACHSER. Liên kết chặt chẽ với hệ thống vận chuyển DOMINO, công cụ này giám sát tất cả các lô hàng thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng. Hệ thống giám sát tiến trình độc lập và tự động thông báo cho các bên liên quan ngay khi xảy ra chênh lệch từ quy trình đích được xác định; ví dụ như trong trường hợp từ chối chấp nhận, thiếu hụt hoặc vượt quá thời gian trung chuyển.

Lợi ích nằm trong những lần phản ứng nhanh hơn. Bạn hoặc nhân viên của nhóm dịch vụ DACHSER luôn nhận thức ngay lập tức các bất thường và có thể thực hiện các biện pháp phù hợp kịp thời.