Một thành phần. Hàng ngàn khả năng.

Kết nối hệ thống

Một dự án, nhiều đối tác, nhiều hệ thống khác nhau - DACHSER vận hành nền tảng B2B và API của riêng mình để cung cấp luồng dữ liệu trôi chảy, định hướng theo lô và theo thời gian thực cho các dự án phức tạp giữa những người tham gia.
edi-software-logistics
Giao diện được tiêu chuẩn hóa và tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng cho phép tích hợp nhanh chóng và dễ dàng các quy trình kinh doanh.

Nền tảng B2B độc lập với các kết nối Internet, biên bản giao diện hoặc định dạng tệp, giao diện được tiêu chuẩn hóa và tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng cho phép tích hợp nhanh chóng và dễ dàng các quy trình kinh doanh. Hơn 21.000 đối tác kinh doanh đã được kết nối với DACHSER thông qua EDI theo Phương thức này. Lợi thế của EDI là an toàn quá trình, tiết kiệm thời gian và tránh các lỗi do các nhiệm vụ lặp lại hàng ngày như đơn đặt hàng, hóa đơn và xử lý thanh toán được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa.

api
Bạn hãy tăng cường hợp tác với DACHSER bằng cách kết nối các hệ thống kinh doanh của bạn với các dịch vụ của chúng tôi bằng API.

Nền tảng API cung cấp kết nối một cách đơn giản hóa doanh nghiệp của bạn với các dịch vụ của chúng tôi bằng API. Bạn có thể thu được lợi ích từ sức mạnh của hệ thống công nghệ thông tin DACHSER trong thời gian thực.

Bạn hãy truy cập cổng thông tin API của chúng tôi tại https://api-portal.dachser.com/ và khám phá các dịch vụ API của chúng tôi.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/EDI-and-API_111.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CNTT thông minh cho các quy trình kho vận

Hệ thống CNTT kết nối mạng, linh hoạt và hiệu quả cao của chúng tôi thiết lập tốc độ cho chất lượng kho vận trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Chứng nhận ISO

Phỏng vấn cố vấn an toàn CNTT của DACHSER Christian von Rützen.