Một thành phần. Hàng ngàn khả năng.

Trình thông dịch hệ thống

Một dự án, nhiều đối tác, hàng loạt hệ thống - DACHSER vận hành trung tâm EDI của mình dưới dạng nền tảng truyền thông trung tâm để cung cấp cho luồng dữ liệu trơn tru cho các dự án phức tạp giữa những người tham gia.
edi-software-logistics
Các giao diện được chuẩn hóa và tùy chỉnh giúp bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tích hợp các quy trình kinh doanh.

Hoàn toàn độc lập với các kết nối Internet, giao thức giao diện hoặc định dạng tệp, các giao diện chuẩn hóa và tùy chỉnh cho phép tích hợp nhanh chóng và dễ dàng các quy trình kinh doanh. Hơn 21.000 đối tác kinh doanh đã kết nối với DACHSER qua EDI theo cách này. Lợi ích của EDI là an toàn quy trình, tiết kiệm thời gian và tránh được các sai lệch vì các công việc định kỳ hàng ngày như đơn hàng, hóa đơn và việc thực hiện thanh toán được chuẩn hóa và tự động hóa.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/EDI_111.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CNTT thông minh cho các quy trình kho vận

Hệ thống CNTT kết nối mạng, linh hoạt và hiệu quả cao của chúng tôi thiết lập tốc độ cho chất lượng kho vận trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Chứng nhận ISO

Phỏng vấn cố vấn an toàn CNTT của DACHSER Christian von Rützen.