Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Lường trước mang lại kết quả tuyệt vời

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận hoạt động trên toàn cầu, việc bảo vệ môi trường thông minh và hiện hoạt là một trong các ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này được thực hiện bởi thiết kế hiệu quả tất cả chuỗi quy trình như một phần của việc thu mua và giao nhâj phân phối.
dachser-environmental-sustainability
Chúng tôi tiết kiệm năng lượng, vì thế bảo vệ môi trường, mọi lúc mọi nơi.

Dựa theo lịch trình vận chuyển hàng hóa được đồng bộ hóa hoàn toàn, chúng tôi kết hợp luồng hàng hóa và có thể tránh việc vận chuyển không cần thiết. Trách nhiệm của chúng tôi đối với tự nhiên và con người là điều hiển nhiên qua nhiều phương pháp sáng tạo và thông minh: Chúng tôi muốn cung cấp cho ngành của mình động lực mới với Lãnh đạo tài năng cho Giao nhận ổn định & Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường kinh doanh tại châu Âu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ổn định sâu rộng tập trung vào giao nhận tại địa điểm này. Điều này bao gồm, trong số nhiều điều khác, nghiên cứu về cách thức có thể thực hiện và kiểm soát những mục tiêu ổn định này như thế nào hoặc cách thức thiết kế những quy trình thực hiện chiến lược giao nhận thông minh hơn và thành công hơn.

Nâng vao việc sử dụng phương tiện

"Suy nghĩ nhiều hơn, lái xe ít hơn" - đó là phương châm của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo việc sử dụng tối ưu các phương tiện với lịch trình vận chuyển thường xuyên và sử dụng tải hai boong. Ngăn cách phương tiện và không gian hàng hóa với sự trợ giúp của bộ phận trao đổi cho phép tải gọn nhẹ hơn và đồng thời tăng hiệu quả vận chuyển nhờ có thời gian đứng ngắn hơn.

CNTT trong dịch vụ của môi trường

Nhờ có việc lên kế hoạch cho lộ trình tối ưu hóa CNTT, chúng tôi đảm bảo sử dụng tối ưu đoàn xe vận chuyển, giảm giao thông và dẫn đến việc thải CO2 trong giao thông. Để tránh các lộ trình không cần thiết và thời gian đi lại, chúng tôi đã phát triển một số hệ thống thông tin hỗ trợ CNTT. Hiện tại, chúng tôi có thể tính lượng khí thải CO2 một cách chi tiết và có thể thực hiện các bước để giảm thiểu khí thải với cơ cấu dữ liệu của mình. Chúng tôi phát huy giao nhận không dùng giấy, đặc biệt với ứng dụng trực tuyến, eLogistics, cung cấp cho khách hàng của chúng tôi thông tin toàn diện về lô hàng của họ.

Máy quét thông minh và trực tuyến NV giảm việc sử dụng giấy tờ nội bộ đến mức tối thiểu; 90% giấy biên nhận ủy thác được số hóa qua Penkey và đặt vào lưu trữ quang để thu hồi. Khi việc sử dụng giấy tờ là không thể tránh được, chúng tôi sử dụng các sản phẩm xenluloza thân thiện với môi trường. Ví dụ: sách hướng dẫn về công ty của chúng tôi được in trên giấy tờ được FSC chứng nhận. GreenIT Best Practice Award 2010 trong loại "Hệ thống tiết kiệm năng lượng" xác nhận cam kết của chúng tôi. Chúng tôi là một trong các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận toàn cầu đầu tiên có bảo mật cho mạng lưới CNTT trên toàn thế giới được chứng nhận theo ISO 27001, tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới cho bảo mật thông tin

Giảm khí thải môi trường

Với các phương tiện hiện đại, DACHSER duy trì lượng khí thải CO2 thấp nhất có thể ngay từ đầu. Chúng tôi thực hiện việc này một cách độc lập trong chương trình khuyến khích của liên bang hoặc các điều khoản pháp luật hiện hành.

Trao đổi pa-lét hiện hoạt

Trao đổi pa-lét được tổ chức thông minh của chúng tôi qua hệ thống tín chỉ hỗ trợ CNTT đóng góp đáng kể vào việc giảm khí thải CO2. "Đóng gói có thể tái sử dụng" có thể sử dụng ba đến năm lần.

Hoạt động của xe tải nâng điện tử

Chúng tôi sử dụng xe tải nâng điện tử để giảm khí CO2.

Tiêu chuẩn chất lượng cao nhất

Trong bộ phận kinh doanh "DACHSER Food Logistics", việc giảm khí thải CO2 xảy ra vì các lý do kinh tế. Tại đây, chúng tôi chỉ sử dụng các phương tiện phù hợp với thực phẩm đông lạnh với cơ cấu cách nhiệt tuân theo DIN 8959 hoặc phê duyệt ATP. Cảm biến nhiệt độ của chúng tôi thường xuyên được bảo dưỡng và hiệu chỉnh theo EN 13468. Với những phương pháp này, chúng tôi đảm bảo chuỗi lạnh khép kín qua toàn bộ vận chuyển - và dẫn đến việc tuân thủ các quy định về vệ sinh. Điều này thực tế loại trừ khả năng làm hỏng hàng hóa và vận chuyển lặp lại với khí thải CO2 tương ứng.

Sử dụng thay cho chất thải

Tránh việc đóng gói chất thải là một thành phần lớn trong sáng kiến môi trường của chúng tôi, do vậy chúng tôi chỉ có thể sử dụng đóng gói vận chuyện có thể tái sử dụng hoặc tái chế tại các chi nhánh của mình. Chúng tôi cũng thuê ngoài việc thải bỏ thiết bị CNTT không thể sử dụng được cho các công ty chuyên môn hóa đã được chứng nhận.

Chúng tôi đảm bảo an toàn

Kho hàng chứa hàng hóa nguy hiểm đáp ứng tất cả tiêu chuẩn môi trường cũng như các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Để giảm thiểu thời gian nguy hiểm với con người và tự nhiên, chúng tôi dành ưu tiên cho việc chuyển tàu các chất nguy hiểm hoặc chất nguy hiểm với nước. Đối với mỗi loại vận chuyển, chúng tôi đảm bảo chất lượng cao nhất trong quá trình tải và đảm bảo an toàn cho hàng hóa cũng như an toàn đường bộ hiện hoạt. Nhân tiện, việc thẩm định này áp dụng cho tất cả việc vận chuyển của chúng tôi.

Các biện pháp bảo vệ môi trường và khí hậu bổ sung

Chúng tôi tối ưu hóa cân bằng năng lượng của của các tòa nhà văn phòng và trung tâm giao nhận. Tất cả các chi nhánh DACHSER đã được trang bị với hệ thống kiểm soát ánh sáng cho hành lang và các phòng bên trong; cảm biến di chuyển kích hoạt xối nước trong nhà vệ sinh và kết nối nước tại khu vực thương mại. Đồng thời, tất cả nước kết tủa từ nước mưa và tuyết được dưa vào nước ngầm.

Việc rửa xe tải sử dụng các hệ thống phục hồi nước và nước mưa. Tại phòng đợi trung chuyển cho giao nhận thực phẩm của chúng tôi, bến đầu tải bên trong hiện đại với các cửa thiết diện đối diện với mặt đất và những chỗ bịt cửa có thể bơm phồng ngăn sự mất nhiệt không kiểm soát được. Chúng tôi sử dụng phần lớn các chất làm nguội tự nhiên trong thiết bị làm nguội và tăng cường thay thế các chất làm nguội hút hết khí ozon trên toàn thế giới.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Ecology_49.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CO2

Ủy ban DIN về Tiêu chuẩn CO2 (DIN EN 16258:2011)
Ủy ban DIN xử lý việc phát triển tiêu chuẩn Châu Âu về đo lường phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng của các dịch vụ vận chuyển. Báo cáo CO2 tương đương, minh bạch và chuẩn hóa được xây dựng với sự trợ giúp của tiêu chuẩn này.

Là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Đức về tiêu chuẩn CO2, chúng tôi tham gia chủ động vào việc thiết kế tiêu chuẩn toàn Châu Âu về đo lường tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính cho các dịch vụ vận chuyển. Thông qua sự tham gia vào việc tạo tiêu chuẩn, chúng tôi đạt được phương thức quan trọng liên quan đến quản lý tài nguyên môi trường và đồng thời áp dụng kinh nghiệm lâu dài của chúng tôi.