Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Edoardo Podestá - Giám đốc điều hành khu vực Far East

Edoardo Podestá đã đặt trụ sở chính vùng của DACHSER ở Hong Kong, tại đây ông là giám đốc điều hành toàn vùng Far East, phụ trách cơ cấu Hong Kong, là bước ngoặc đầu tiên của DACHSER ở khu vực Far East, một văn phòng ở Đài Loan từ năm 2004, 2 công ty sở hữu toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài – trong đó một công ty được thiết lập ở Thượng Hải vào năm 2006 và công ty còn lại được thành lập vào năm 2007 ở Thẩm Quyến – cũng như văn phòng mới ở Việt Nam năm 2012.
Edoardo Podestá
Edoardo Podestá

DACHSER Far East hiện tại là một tổ chức rất lớn với hơn 700 nhân viên làm việc ở 19 văn phòng tại khu vực Far East.   

Từ những ngày đầu, công ty chỉ là một liên doanh với Zust Ambrosetti của Ý. Vào tháng 3 năm 2013, Dachser đã nắm toàn bộ quyền điều hành của liên doanh này và Podestá, lúc đó đang là giám đốc điều hành của Zust Ambrosetti Far East, vẫn phụ trách quản lý công ty, bảo đảm một quá trình chuyển tiếp suôn sẻ, và đã đổi tên công ty thành DACHSER Far East vào tháng 6 năm 2003.

Podestá đã thiết lập Zust Ambrosetti tại Kuala Lumpur ở Malaysia và đưa vào hoạt động năm 1996.   

Được sinh ra ở Chiavari, Ý, vào năm 1962, Podestá đã bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực giao nhận ở Valencia, Tây Ban Nha, làm việc cho công ty Contship Container Lines từ năm 1987 – 1995.

Trong thời gian đó, Podestá đã nắm giữ nhiều vị trí khác nhau ở châu Âu cũng như châu Á - ở Singapore, Malaysia, Indonesia và Hong Kong – có được một cái nhìn sâu sắc vào thực tiễn kinh doanh ở châu Á.

Ông đã nắm giữ vị trí đại diện chủ sở hữu  tại Contship Container Lines ở Hong Kong vào năm 1994 cho đến khi ông tham gia vào Zust Ambrosetti và chuyển đến Malaysia.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Edoardo-Podesta_644.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.