Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

20/12/2016
Giải thưởng Ernst & Young Entrepreneur of the Year – DACHSER giành chiến thắng ở hạng mục Kinh doanh Gia đình

CEO DACHSER, ông Bernhard Simon (thứ 5 từ phải sang), đã nhận giải thưởng uy tín Ernst & Young Entrepreneur of the Year (hạng mục Kinh doanh Gia đình) dành cho các công ty thể hiện tinh thần doanh nhân, sự sáng tạo và cống hiến.
Entrepreneur-of-the-year

DACHSER giành giải thưởng nhờ công sức của ông Simon trong việc hoạch định hoạt động kinh doanh gia đình thành công cho tương lai bằng cách lập các quy tắc lãnh đạo và kế tục, mở đường cho việc nâng cao năng lực sáng tạo và thu nhập của DACHSER - một công ty đã đặt ra nhiều tiêu chuẩn ngành trong suốt lịch sử hoạt động của mình.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Ernst-Young-Entrepreneur-of-the-Year-Award-DACHSER-winner-in-Family-Business-category_853.htm