Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Dữ kiện

DACHSER là một trong những nhà cung cấp kho vận hàng đầu châu Âu. Giao nhận thông minh -nghĩa là gì?
dachser-company-facts
Vào năm 2017, DACHSER đã tăng doanh thu tập đoàn lên đến 6.1 tỉ EUR.

Nghĩa là chúng tôi đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm, công nghệ thông tin tiên tiến, và hợp tác hàng ngày với nhiều nhân viên đầy nhiệt huyết đến từ nhiều nước và nhiều nền văn hóa khác nhau. DACHSER sẽ dùng bí quyết này để tạo nên xu hướng trong ngành công nghiệp này. Nói cách khác : Giao nhận thông minh - chỉ có ở DACHSER.

Công ty (kể từ: 2017)

Tên công ty:

 

DACHSER SE

Được thành lập:

 

1930

Giám đốc quản lý:

 

Bernhard Simon (chairman), Michael Schilling (deputy chairman), Burkhard Eling, Jochen Müller, Rüdiger Klug, Alfred Miller, Wolfgang Reinel

Nhân viên:

 

29,098

Doanh thu hàng năm:

 

EUR 6.1 billion

Địa điểm (trên toàn thế giới):

 

396

Lô hàng:

 

81.7 million

Khối lượng tính bằng tấn:

 

39.9 million

 

DACHSER Asia Pacific (kể từ: 2017)

Giám đốc quản lý:

 

Edoardo Podestá

Nhân viên:

 

1.672

Doanh thu hàng năm:

 

EUR 425.6 million

Địa điểm:

 

49

Lô hàng:

 

388,888

Khối lượng tính bằng tấn (air freight):

 

118,200 tons

 

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Facts_25.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Phim

Hình ảnh DACHSER