An ninh trong thương mại toàn cầu.
Với DACHSER.

Kiến thức tạo sự bảo mật

Các quy định hải quan cá nhân và lưu ý về bảo mật của các quốc gia đích tạo thêm hàng rào. Các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt và thước đo về hàng không đối với việc kiểm tra và đảm bảo hàng hóa đã được thực hiện trong thời đại khủng bố toàn cầu.
dachser-foreign-trade-compliance
Là một thành phần của Luật Ngoại Thương DACHSER, chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả các điều kiện hợp pháp.

Điều này bao gồm sàng lọc hàng hóa theo hệ thống, bịt kín các côngtenơ, truy cập hạn chế vào các thuyền hoặc cảng cũng như các biện pháp cấm vận. Với tư cách là một bộ phận của DACHSER Foreign Trade Compliance, chúng tôi đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu luật pháp. Các chuyên gia của chúng tôi luôn được thông báo về trạng thái cập nhật nhất. Do vậy, chúng tôi cung cấp cho bạn bảo mật tối đa và tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn. Hơn hết, chúng tôi muốn hàng hóa của bạn đến nơi an toàn và đúng giờ.

Các phương pháp đã chọn có thể khác nhau theo từng quốc gia:

  • Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật hàng không 
  • Sàng lọc hàng hóa theo hệ thống 
  • Bịt kín côngtenơ 
  • Tăng cường quản lý rủi ro 
  • Truy cập hạn chế tại cảng và trên tàu 
  • Đăng ký trước thông tin hải quan cho các lô hàng tiếp theo 
  • Quan hệ đối tác bảo mật tự nguyện
  • Các phương pháp cấm vận 

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Foreign-Trade-Compliance_116.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.