Kết nối với tất cả các lĩnh vực. Và tất cả các châu lục.

Sự xuất hiện trên toàn cầu mở ra các thị trường

Chúng tôi có mặt tại các thị trường thu mua và bán quan trọng nhất trên thế giới. Mạng lưới DACHSER là cơ sở cho chuỗi cung ứng thông suốt của các công ty hoạt động toàn cầu.
branch_offices-europe-worldwide
Kết nối với tất cả các lĩnh vực. Và tất cả các châu lục.

DACHSER cung cấp cho bạn mạng lưới các chi nhánh đồng nhất, các tiêu chuẩn trên toàn châu Âu cho các quy trình giao nhận và thông suốt liên tục trong quy trình của lô hàng. Tất cả các chi nhánh theo đuổi mục tiêu của họ với cùng các thủ tục và quy tắc tổ chức. Kết quả: tăng bảo mật và độ tin cậy.

Trên cơ sở toàn cầu, hơn 29.098 nhân viên di chuyển gần 82 triệu lô hàng mỗi năm. Điều này có thể thực hiện được bởi các dịch vụ chuẩn về chuyên môn được liên kết với các giải pháp dành riêng cho khách hàng và kiểm soát quy trình có hỗ trợ CNTT trong các bộ phận kinh doanh cá nhân.

Mạng lưới DACHSER tại châu Âu

Mạng lưới các chi nhánh DACHSER trên toàn châu Âu, được liên kết mật thiết với nhau là nền tảng của chúng tôi; những chi nhánh này được liên kết qua kết nối hàng ngày và cung cấp cho bạn khả năng thu mua và phân phối nhanh vào trung tâm của các vùng cá nhân. Thành công của dịch vụ giao nhận được xác định bởi cơ sở hạ tầng cao cấp. Sự kết hợp thông minh các lộ trình trực tiếp, nền và trung tâm cho phép chúng tôi phục vụ tất cả châu Âu trên cơ sở hàng ngày.

Với trung tâm giao nhận của chúng tôi, Eurohub tại Ueberherrn, Bratislava và Clermond-Ferrand, chúng tôi tổ chức tất cả hàng hóa đến theo nơi đến phổ biến của họ, đảm bảo vận chuyển hàng hóa tối ưu về mặt sinh thái học và đúng giờ, thống nhất. Khi làm như vậy, chúng tôi không chỉ tiết kiệm thời gian cho bạn mà còn tiết kiệm tiền bạc và năng lượng. Tổng cộn, xe tải của chúng tôi đi 730.730 dặm mỗi đêm để phục cho bạn để mọi lô hàng đến đích an toàn và đúng giờ.

Kết nối liên châu lục

Kết nối liên châu lục xảy ra trong toàn bộ mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không của công ty DACHSER Air & Sea Logistics. Mạng lưới phát triển có tổ chức, với 200 vị trí và đối tác địa phương mạnh mẽ tại tất cả trung tâm kinh tế của thế giới, cung cấp khả năng thực hiện thông suốt giao nhận thu mua và phân phối. Ứng dụng CNTT mới, Othello, liên kết hàng hóa vận chuyển theo đường biển và đường hàng không trong hệ thống vận chuyển liên tục với việc vận chuyển bè mặt và lưu kho.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Groupage_101.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Kết nối liên châu lục

Nhà kho DACHSER là thành phần chính trong giải pháp chuỗi cung ứng cần thiết của chúng tôi và được sử dụng ở trên trong trường hợp của DACHSER Contract Logistics của chúng tôi.
Trạm trung chuyển cuối của DACHSER là yếu tố thành công chính cho chất lượng dịch vụ giao nhận.
Để cung cấp cho chúng tôi khả năng đánh giá chi tiết các dịch vụ kho vận của chúng tôi, chúng tôi đã cài đặt hệ thống toàn diện để đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng.

Video