Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

30/03/2017
Hình ảnh Hồng Kông trong Tạp chí DACHSER 01/17

Môi trường ổn định của Hồng Kông khiến cho nơi này trở thành cơ sở của rất nhiều công ty đa quốc gia ở Châu Á. Trong số tiếp theo của tạp chí DACHSER, một bài báo đặc tả sẽ viết về sự phát triển kinh tế và giao vận của Hồng Kông. Bài báo không chỉ có cái nhìn sát thực hơn về các hoạt động của công ty trong thành phố mà còn đưa ra một số lời khuyên của người trong cuộc nhằm khám phá những điểm nóng của thành phố.

Ông Nils Holder, Managing Director Air & Sea Logistics Hong Kong giải thích “Trên cơ sở các điều kiện thị trường tuyệt vời và sự kết nối ngày càng tốt của ngành công nghiệp và thương mại, chúng tôi có lợi thế to lớn tại Dachser Hồng Kông là chúng tôi hoàn toàn tích hợp vào mạng lưới Dachser toàn cầu. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ logistics hoàn chỉnh,".

Ông Edoardo Podestá, Managing Director Air & Sea Logistics Asia Pacific bổ sung thêm “May mắn là, mạng lưới của chúng tôi cho phép chúng tôi phản hồi nhanh chóng với những sự phát triển khác nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Chẳng hạn, khi việc sản xuất công nghiệp được thuê ngoài trong phạm vi Châu Á đến các nước Nam Á,".

Hãy theo dõi tạp chí DACHSER Số 01/17 sẽ được phát hành vào ngày 6 tháng 4. Bạn cũng sẽ thấy thêm nhiều bài cáo về hoạt động kinh doanh và các câu chuyện khách hàng của DACHSER Air & Sea Logistics.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Hong-Kong-Portrait-in-DACHSER-Magazine-Issue-0117_875.htm