Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

10/29/2018
Quy định về “Sulphur 2020” của IMO sẽ giảm thiểu khí thải ô-xit lưu huỳnh

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang đi đầu trong việc thúc đẩy tính bền vững và giảm phát thải khí lưu huỳnh có hại. Mặc dù quy định mới sẽ được thi hành đầy đủ vào năm 2020, quy định này sẽ tác động đến chi phí logistics của các chủ hàng ngay từ đầu năm 2019 do các khoản đầu tư về phía các hãng vận tải.

“Sulphur 2020” là gì?

Thường được gọi là “quy định về lưu huỳnh trong nhiên liệu của IMO vào năm 2020”, đây là sáng kiến của IMO nhằm giảm phát thải ô-xit lưu huỳnh từ tàu.

Cho đến hạn chót vào ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các hãng vận tải sẽ phải tuân thủ quy định mới, quy định này áp đặt giới hạn tối đa của lưu huỳnh trên toàn cầu trên hàm lượng nhiên liệu là 0,5% và thay thế giới hạn hiện tại là 3,5%.

Tại sao IMO đưa ra quy định về “Sulphur 2020”?

IMO đang chủ động thực hiện các bước nhằm giảm ô nhiễm biển và giảm thiểu tác động của tàu đối với sự nóng lên toàn cầu. Hiện nay, hầu hết các tàu chở hàng sử dụng dầu nhiên liệu nặng có nguồn gốc từ dầu thô và chứa ô-xit lưu huỳnh. Các loại khí có thể gây ra mưa axit và là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp. Do đó, giới hạn về phát thải ô-xit lưu huỳnh đã dần dần được thắt chặt trong suốt thập kỷ qua.

Tác động của quy định về “Sulphur 2020” đối với các chủ hàng

Khi các quy định mới được thi hành đầy đủ vào đầu năm 2020, những tác động tích cực và quan trọng của quy định này đối với môi trường và hệ thống y tế xã hội là hoàn rõ ràng.

Các hãng vận tải có thể chuyển sang nhiên liệu có lượng lưu huỳnh thấp hoặc đầu tư vào Hệ thống Làm sạch Khí thải[1] hoặc Tàu chạy bằng Khí Tự nhiên Hóa lỏng[2]. Tuy nhiên, tất cả các phương án này đồng nghĩa với việc tăng đáng kể chi phí hoạt động. Do đó, các hãng vận tải lớn đã bắt đầu thay đổi cách tính toán phụ phí và giá cả của họ và công bố một khoản Phụ phí Nhiên liệu mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Mặc dù việc tính toán vẫn khá phức tạp và các hãng vận tải có các cách thức riêng về việc xác định phụ phí, rõ ràng là họ sẽ chia sẻ chi phí với các chủ hàng.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến lô hàng của bạn, vui lòng liên hệ với đại diện của DACHSER tại địa phương của quý vị.

[1] Hệ thống làm sạch thường được gọi là máy lọc khí có tác dụng làm sạch lượng ô-xít lưu huỳnh phát thải từ động cơ của tàu.
[2] Các tàu được vận hành bằng Khí Thiên nhiên Hóa lỏng (LNG), vốn được coi là một loại nhiên liệu sạch hơn với lượng khí thải nhà kính ít hơn bao gồm cả ô-xit lưu huỳnh.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/IMO-quotSulphur-2020quot-to-reduce-sulphur-oxide_1014.htm