Nhìn vào bức tranh lớn.

Đánh dấu

DACHSER Far East Ltd.
Regional Head Office Asia Pacific
18/F, 625 King's Road
North Point
Hong Kong

Điện thoại: +852 2796 2111
Fax: +852 2796 2769
dachser.apac-asl@dachser.com.hk
http://www.dachser.com.hk

Contact Web Editor:
Katrine Cheng

Người quản lý trang web này:

 

DACHSER SE
Head Office
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

Điện thoại: +49 831 5916 0
Fax: +49 831 5916 7777
info@dachser.com
www.dachser.de

Lưu hồ sơ tòa đăng ký:
Văn phòng đã Đăng ký: Kempten, Tòa Thương mại Kempten Số Đăng ký Thương mại 12407

Ban Quản lý:
Bernhard Simon (chủ tịch), Michael Schilling (phó chủ tịch), Burkhard Eling, Jochen Müller,
Thomas Krüger, Alfred Miller, Wolfgang Reinel, Alexander Tonn.

Chủ tịch Ban Kiểm soát::
Dr. Jürgen Schneider

Số ID Thuế GTGT:
DE815512007

 

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Imprint_304.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.