Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

07/31/2017
Thuế Hàng hóa và Dịch vụ mới của Ấn Độ

Theo báo cáo của các đơn vị truyền thông, Ấn Độ đã áp dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, điều này làm thay đổi hệ thống thuế trước đây của nước này.
Thuế Hàng hóa và Dịch vụ mới của Ấn Độ

Ngày 01 tháng 7 năm 2017, Ấn Độ đã triển khai Thuế Hàng hóa và Dịch vụ mới, do đó Ấn Độ thực hiện việc cải cách quan trọng nhất đối với hệ thống thuế giá trị gia tăng tại quốc gia này kể từ khi được độc lập vào năm 1947. Thuế mới chủ yếu áp dụng đối với lĩnh vực dịch vụ được cung cấp trên lãnh thổ Ấn Độ. Do vậy, DACHSER cần phải điều chỉnh các đơn hàng cho khách hàng ở bên ngoài Ấn Độ có liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào trên phạm vi lãnh thổ Ấn Độ.

Đại diện DACHSER trong nước của bạn có thể cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Indias-new-Goods-and-Services-Tax_937.htm