Giới thiệu bản thân.

DACHSER đang tìm kiếm bạn

Không ngành nào phát triển nhanh như ngành giao nhận; hầu như không ngành kinh tế nào khác được cho là có khả năng phát triển lớn như vậy. Tiếp tục toàn cầu hóa sẽ yêu cầu ngày càng nhiều giải pháp chuyên môn hóa để quản lý luồng hàng hóa toàn cầu theo cách thức đáng tin cậy, đúng giờ và tiết kiệm chi phí.
jobs-positions-vacancies-logistics
Chúng tôi cung cấp cho bạn toàn bộ hình ảnh về giao nhận.

Bạn có đang tìm kiếm những thách thức mới về chuyên môn trong ngành giao nhận không? Nếu có, trung tâm việc làm DACHSER là nơi phù hợp cho bạn. Trung tâm này cung cấp cho bạn nhiều cơ hội việc làm và khả năng làm việc trong các bộ phận kinh doanh đa dạng và giải pháp ngành của chúng tôi. Bạn có thể tìm được cơ hội việc làm cho mỗi lĩnh vực trong trung tâm việc làm DACHSER.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Job-Vacancies_267.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.