Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Executive Unit Air & Sea Logistics – Chief Operations Officer Jochen Müller

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Jochen Müller là một trong những người am hiểu về công việc logistic toàn cầu. Ông là Giám đốc điều hành của Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics)
Jochen Müller
Jochen Müller

Đơn vị điều hành Air & Sea Logistics (ASL) sở hữu một mạng lưới toàn cầu và với mạng lưới đó phục vụ cho tất cả các chuỗi cung ứng giữa các thành phố thương mại trên khắp thế giới. Với tư cách là Giám đốc điều hành, Jochen Müller là một thành viên chiến lược và là động lực đối với việc tiếp tục phát triển toàn cầu của Tập đoàn DACHSER.

Jochen Müller sinh năm 1964 tại Worms, năm 1984 ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực logistic bằng việc vào học tại Trường Đại học song hành Mannheim (Dualen Hochschule Mannheim). Bên cạnh việc đào tạo tại Danzas, ông đã có 6 năm kinh nghiệm tại TNT Express với tư cách là dịch vụ khách hàng và quản lý sản phẩm.

Năm 1994 Jochen Müller chuyển sang làm tại Schenker ở Đức. Sau nhiều chặng đường, chủ yếu trong công tác bán hàng tại Đức, Anh và Mỹ, năm 2008 ông đảm nhận Công ty Schenker của Anh với tư cách là Giám đốc điều hành. Phạm vi chịu trách nhiệm của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực (đường hàng không , đường biển, đường bộ, hội chợ và giao thông chuyên dụng).
Năm 2011, Jochen Müller được cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Schenker của Đức. Phạm vi ông phụ trách gồm khu vực Trung Âu đối với việc vận tải hàng hóa đường hàng không, bán hàng (đường hàng không / đường biển) cũng như chuyển nhà trên khắp thế giới, hội chợ và dịch vụ sự kiện.

Từ tháng 10.2016 ông chuyển sang Tập đoàn DACHSER và tiến hành tại đây những dự án chiến lược, đặc biệt là nhằm hướng tới toàn cầu.

Jochen Müller là thành viên của Hội đồng quản trị DACHSER từ ngày 1.1.2018.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Jochen-Mueller_682.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.