Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

01/17/2017
Duy trì chuỗi cung ứng của bạn trong dịp Tến Nguyên đán Trung Hoa

Tến Nguyên đán Trung Hoa được xem là một trong những đợt di chuyển lớn nhất trên thế giới. Người Trung Quốc trở về quê hương là nơi thường xa nơi làm việc của họ. Việc đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc Đại lục có một ảnh hưởng đáng kể đối với các chuỗi cung ứng trên thế giới. Sự mất cân bằng của khối lượng hàng hóa giữa Trung Quốc và Châu Âu xảy ra hàng năm vào thời điểm này. Một tình huống đặc biệt dự kiến diễn ra không chỉ trong thời hạn năm ngày nghỉ mà còn cả các tuần trước và sau thời điểm đó.
Các văn phòng tại Trung Quốc Đại lục sẽ đóng cửa trong dịp Tến Nguyên đán Trung Hoa từ ngày 27/01 đến 02/2017.

Trong năm 2017, các văn phòng tại Trung Quốc Đại lục sẽ đóng cửa trong dịp Tến Nguyên đán Trung Hoa từ ngày 27/01 đến 02/2017.

Một đến hai tuần trước Tến Nguyên đán Trung Hoa, các nhà máy sẽ tăng cường sản lượng sản xuất của họ. Các nhà máy này sẽ đóng cửa hoàn toàn trong dịp Tến Nguyên đán Trung Hoa. 

Sản lượng sản xuất sẽ phục hồi sau thời điểm đó và sẽ trở lại bình thường từ một đến hai tuần sau dịp nghỉ lễ.

Tại thời điểm đó, hàng hóa từ Châu  thường dồn lại bởi vì các nhà nhập khẩu Châu Âu giữ lại trong dịp nghỉ lễ của các đối tác kinh doanh Trung Quốc.

Việc thiếu hàng hóa từ Châu Á khiến cho chuyến đi vận tải hàng không không hiệu quả, điều này sẽ giảm năng suất của cả hàng hóa Châu Á và Châu Âu.

Hãy liên hệ với đại diện của DACHSER để thảo luận biện pháp phù hợp nhằm tránh gián đoạn cho chuỗi cung ứng của bạn.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Maintain-your-supply-chain-during-Chinese-New-Year_857.htm