Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

07/02/2017
nhắn năm mới từ Yves Larquemin, Managing Director Air & Sea Logistics Bắc Trung Quốc

Mặc dù có sự không ổn định của thị trường toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiến đến “Tình trạng bình thường mới”, với sự tăng trưởng ổn định liên tục được thúc đẩy bởi sự đổi mới, khả năng làm chủ doanh nghiệp và sức tiêu thụ.
Yves Larquemin, Managing Director Air & Sea Logistics Bắc Trung Quốc

Trung Quốc đang phát triển nhanh để trở thành một nền kinh tế thu nhập cao; sức tiêu thụ đã dần trở thành động lực chính cho sự phát triển. Ngành logistics của Trung Quốc phải giải quyết nhiều vấn đề nhằm đáp ứng nhu cầu cao. Chính phủ Trung Quốc nỗ lực mở rộng ngành này với các cơ cấu mới và sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, đây là một bước khích lệ hướng về phía trước.

Thực tế rằng chi phí đang tăng cao hơn doanh thu gây khó khăn cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics là bên cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng; tuy nhiên, điều này giúp gia tăng các cơ hội mới và khả năng tăng trưởng. Các giải pháp chuỗi cung ứng sáng tạo, sự phối hợp hiệu quả và lợi thế cạnh tranh sẽ định hướng cho “Tình trạng bình thường mới”.

Tại DACHSER, chúng tôi đã và đang đầu tư vào các kho bãi hiện đại tại Trung Quốc nhằm cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu thị trường. Mạng lưới vận chuyển hàng không và hàng hải trên toàn thế giới được kết nối liền mạch với mạng lưới Logistics Đường bộ Châu Âu, giúp chúng tôi kết nối với các thị trường trên toàn thế giới.

Gói kích thích này sẽ có ích cho các công ty nước ngoài sẵn sàng đầu tư và hoạt động ở thị trường Trung Quốc.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/New-year-message-from-Yves-Larquemin-Managing-Director-Air-Sea-Logistics-North-China_862.htm