Giới thiệu bản thân.

Chào mừng bạn đến với thế giới của chúng tôi

Những người đóng vai trò trung tâm với chúng tôi. Vì lý do này, văn hóa công ty chúng tôi được thể hiện qua việc đánh giá và hợp tác với nhau và dựa theo quan hệ đối tác. Điều này bao gồm tôn trọng và chấp nhận những người từ văn hóa khác và tập quán của họ.
company-culture-dachser
Sự gắn bó, cởi mở, tinh thần làm việc nhóm và công bằng là các đặc trưng cho văn hóa công ty của DACHSER.

Mọi người làm việc với chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong gia đình toàn cầu từ ngày đầu tiên. Điều đó có nghĩa là: Mỗi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng, rõ ràng đối với thành công của chúng tôi. Không quan tâm đến quốc gia nào và chức năng nào. Không khí tôn trọng và đánh giá lẫn nhau, tăng cường thành tựu và hiệu quả, khuyến khích làm việc theo nhóm, là triết lý của công ty chúng tôi.

Hàng ngàn nhân vật và một nhóm

Vì lý do này, chúng tôi đặt giá trị lớn lên nhân viên, những người đáp ứng các thách thức thay đổi hàng ngày của họ với niềm vui và cam kết. Chúng tôi coi nhân viên của mình như chủ thầu trong doanh nghiệp và dựa vào động cơ của mỗi cá nhân. Chúng tôi hỗ trợ họ qua nhiều chương trình (và tùy chỉnh cho phù hợp với từng cá nhân) nhằm tăng năng lực kỹ thuật và khả năng cá nhân, và do vậy tạo môi trường để hợp tác xây dựng cho tất cả các nhóm để mang lại lợi ích cho khách hàng.

Do vậy, chúng tôi tìm các cá nhân phát triển và thực hiện các giải pháp sáng tạo để phục vụ khách hàng của họ một cách độc lập và theo ý muốn riêng của họ. Chúng tôi cũng đánh giá cao nhân viên, những người thể hiện sự quan tâm đến các quốc gia và văn hóa nước ngoài, những người tôn trọng nhân quyền và môi trường và đánh giá cao cơ hội làm việc độc lập, sáng tạo và phản ứng nhanh.

Đóng góp sức mạnh hơn là thể hiện sức mạnh

Cộng đồng tạo nên sức mạnh. Tiểu sử đa dạng, kinh nghiệm chuyên môn, năng khiếu và phẩm chất khác nhau của nhân viên kết hợp, bổ sung và tăng tăng cường lẫn nhau. Sự thành công kết hợp qua các thủ tục hiệu quả và tương tác có trách nhiệm, hài hòa với người khác tạo nên sức mạnh cho mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Our-World_266.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Phim

Địa điểm DACHSER