Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Triết lý của DACHSER

DACHSER được cá nhân hóa bởi tinh thần đồng đội mật thiết như gia đình của nhân viên. Nguyên tắc là: Cùng nhau, chúng ta là DACHSER. Ban quản trị ty đã đặt ra bốn mục tiêu quan trọng sau: tiếp tục mở rộng với tư cách là doanh nghiệp gia đình, tạo ra công việc mới, chính trị công ty ổn định cũng như hỗ trợ văn hóa công ty của DACHSER'. Những phương pháp này nhằm đảm bảo thành công kinh tế và do vậy dẫn đến khả năng của công ty trong tương lai.
dachser-philosophy
Mục tiêu của chúng tôi: Đảm bảo sự thành công về kinh tế và do đó đảm bảo khả năng phát triển trong tương lai của công ty.

Chúng tôi muốn tăng giá trị gia tăng - và dẫn đến lợi thế cạnh tranh - cho khách hàng của mình với các giải pháp vận chuyển tuyệt vời trong toàn ngành và sáng tạo, tích hợp. Khả năng suy nghĩ và hành động của chúng tôi từ viễn cảnh của công ty của khách hàng khiến công ty chúng tôi trở thành một đối tác quý giá.

Ngoài ra, DACHSER hỗ trợ những tiến bộ đang diễn ra của công nghệ mới và khái niệm giao nhận thông minh. Nhân viên của chúng tôi tham gia một cách thống nhất và đầy nhiệt huyết trong việc tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng của mình. Qua việc kết hợp các phẩm chất tuyệt vời của nhân viên và sự tự giác học hỏi của họ, chúng tôi tạo ra nền tảng thành công co khách hàng của mình trong tất cả thị trường trên thế giới.

Đây là những giá trị mà triết lý công ty chúng tôi dựa vào

Người sáng lập và sự kiên quyết đổi mới

DACHSER tăng cường chuyên môn, khả năng sáng tạo, cam kết và trách nhiệm doanh nghiệp của mỗi cá nhân. Chỉ nhân viên, những người tự xem mình là doanh nghiệp, có thể thiết kế giao nhận thông minh - đó là các giải pháp và quy trình giao nhận hiệu quả - và khiến họ trở nên hữu ích với khách hàng.

Trách nhiệm bao gồm

Chúng tôi tận tâm "một cách toàn diện" thông suốt các hoạt động của mình, chúng tôi am hiểu nghiệp vụ và các quy tắc.

Tính bền vững

Với tư cách là một công ty trên toàn thế giới, chúng tôi rất ý thức vể các trách nhiệm kinh tế, môi trường và xã hội trong hành động của mình. Vì lý do này, chúng tôi không chỉ cam kết sâu rộng với chính sách công ty ổn định mà còn hành động tuân theo tư duy đó.

Lòng trung thành và sự tận tâm

TINH THẦN CỦA "DACHSER" bao gồm sự tôn trọng, lòng trung thành và cam kết với mục tiêu chung là những gì gắn kết các cổ đông, quản lý hành chính, nhân viên và khách hàng với nhau là một gia đình"DACHSER lớn."

Tính chính trực và sự trung thực

Nhân viên DACHSER phản ánh các giá trị công ty trong hành động hàng ngày của họ. Họ trung thực, cởi mở, đáng tin cậy và tin tưởng trong tương tác với đồng nghiệp, khách hàng và những người trong môi trường cá nhân của họ.

Chủ nghĩa thế giới và sự thừa nhận

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giao nhận với các địa điểm trên toàn thế giới, chúng tôi đặt giá trị cao nhất với cách tiếp cận phóng khoáng đối với văn hóa nước ngoài và con người của họ. Muốn tìm hiểu về các tập quán khác nhau, thông cảm và hiểu lối sống khác là nền tảng tốt nhất cho việc hợp tác tin cậy và trao đổi liên văn hóa.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Philosophy_21.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.