Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Một thế giới, một công ty, một mạng lưới

Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành giao nhận, DACHSER đã chứng tỏ thành công trong nhiều thập kỷ rằng một công ty gia đình có thể đạt nhiều thành tựu với những nhân viên cam kết và suy nghĩ sáng tạo..
dachser-company-portrait
Một vị trí vững chắc có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Với suy nghĩ và hành động mang tính kinh doanh, tập đoàn được thành lập dựa trên sáng kiến của Thomas DACHSER, người sáng lập. Công ty, có trụ sở chính tại Kempten, được thành lập vào năm 1930 và là một trong những công ty đứng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giao nhận vận tải mang tính hệ thống ngày nay. Một mạng lưới vận chuyển xuyên suốt toàn cầu và những giải pháp công nghệ thông tin chuẩn mực đảm bảo sự kết hợp thông minh nhất và sự tích hợp mạng lưới giao nhận trên toàn thế giới.

Mô hình doanh nghiệp DACHSER bao gồm giao nhận vận chuyển, lưu kho và các dịch vụ dành riêng cho khách hàng trong hai bộ phận kinh doanh: DACHSER European Logistics và DACHSER Air & Sea Logistics. Lời đề nghị được làm tròn bởi các dịch vụ mở rộng trong toàn bộ các bộ phận kinh doanh như DACHSER Contract Logistics and Consulting, cũng như các giải pháp dành riêng cho ngành cho ngành hóa chất và ngành DIY.

DACHSER làm được nhiều hơn một nhà cung cấp dịch vụ giao nhận thực hiện chức năng hoàn hảo. Ở đây, tại DACHSER, chúng tôi tự thấy mình là một daonh nghiệp gia đình giàu truyền thống, có cam kết và sức mạnh sáng tạo từ việc hợp tác xây dựng và tin tưởng của nhân viên. Văn hóa của chúng tôi thể hiện qua giá trị cốt lõi, tinh thần nhân văn, sự khoan dung và quản lý công ty ổn định.

Chân dung

DACHSER kết hợp nhiều phần thành một tổng thể, vì chúng tôi kết nối con người và hệ thống theo một cách có hệ thống độc đáo Tại Việt Nam, 19 nhân viên luôn sẵn sàng tại thời điểm bất kỳ vào việc kết nối luồng hàng hóa, thông tin và các công ty vận chuyển với nhau. Vân phòng Việt Nam đảm bảo sự kết hợp thông minh của năng lực mạng lưới giao nhận. Do vậy, chúng tôi có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời trong quy trình tốt nhất tại mọi bộ phận kinh doanh và có thể khiến khách hàng ngạc nhiên về Việt Nam với một giải pháp vận hành tổng thể.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Portrait_13.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

Phim

Địa điểm DACHSER