Kết nối với tất cả các lĩnh vực. Và tất cả các châu lục.

Chất lượng phải được định lượng

Để cung cấp cho chúng tôi khả năng đánh giá chi tiết các dịch vụ kho vận của chúng tôi, chúng tôi đã cài đặt hệ thống toàn diện để đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng.
quality-management-transit-times
Điều kiện tiên quyết: cung cấp sản phẩm chuẩn hóa, đồng nhất.

Chất lượng các dịch vụ kho vận của chúng tôi có thể đo lường được. Mọi lúc. Nhiều cách diễn giải và chỉ số, phân tích và ứng dụng CNTT tạo ra sự minh bạch. Đây là cách nhân viên của chúng tôi đánh giá chất lượng giao hàng, thời gian trung chuyển, thiệt hại có thể xảy ra hoặc trở ngại trong việc giao hàng, trong số nhiều yếu tố khác, và đo lường chúng so với các giá trị đích đã đặt ra được giám sát liên tục thông qua việc phân tích độ lệch.

Điều kiện tiên quyết cho việc thiết lập các chỉ số chất lượng như vậy là cung cấp dịch vụ chuẩn hóa, đồng nhất. Vì lý do này, dòng sản phẩm entargo hoặc groupline của chúng tôi thể hiện các hồ sơ dịch vụ đồng nhất với các tiêu chuẩn chất lượng cao một cách nhất quán.

Để giúp các cam kết dịch vụ được xác định chính xác giúp bạn có thể đo lường được, chúng tôi thực hiện thực tiêu chuẩn phần mềm và ngân hàng dữ liệu CNTT trung tâm đồng nhất. Ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng "ActiveReport" nói riêng, thuộc về kiểm soát chất lượng của trung tâm hỗ trợ dữ liệu này. Nó cho phép các phòng ban dịch vụ trong các văn phòng chi nhánh DACHSER của chúng tôi và bạn được thông báo về các trở ngại giao hàng một cách kịp thời.

Trong giải pháp công nghiệp về Kho vận trong ngành hóa chất cho vận chuyển hóa chất của chúng tôi, cũng như trong lĩnh vực kinh doanh kho vận ngành thực phẩm để vận chuyển các mặt hàng thực phẩm không đông lạnh được kiểm soát nhiệt độ, chúng tôi cũng đã đưa ra một hệ thống các nguyên tắc được xác định rõ và giám sát tuân thủ trên cơ sở liên tục.

An toàn tới điểm đến

Thêm một khía cạnh bổ sung về đảm bảo chất lượng của chúng tôi trong toàn bộ luồng hàng hóa là đảm bảo tải trước khi bắt đầu chuyến đi một cách tận tâm. Theo số liệu thống kê công nghiệp, độ nặng không được đảm bảo đầy đủ gây ra thiệt hại với số tiền lên đến khoảng bốn tỷ Euro mỗi năm.

Do đó, nhân viên kho bãi và tài xế của chúng tôi đảm bảo hàng hóa được chất tải đồng đều, không có khoảng trống và sẽ không trượt, lăn hoặc lật trong chuyến đi. Điều này diễn ra với khoảng 8.000 xe tải DACHSER mỗi ngày trên toàn Châu Âu.

DACHSER đảm bảo chất lượng như thế nào:

  • Một phân tích sai biệt nhiều tham số chất lượng dựa trên việc cung cấp sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi
  • Công cụ quản lý sự kiện chuỗi cung ứng "ActiveReport" ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về các trở ngại giao hàng có thể và nhân viên của DACHSER có thể phản ứng một cách kịp thời bằng các biện pháp thích hợp
  • Các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất, vượt xa đáng kể yêu cầu của các ngành tương ứng của chúng, áp dụng cho bộ phận kinh doanh DACHSER Food Logistics và giải pháp ngành DACHSER Chem-Logistics
  • Đảm bảo tải một cách tận tâm
  • Tăng cường sự an toàn trên đường thông qua đánh dấu đường viền ở phía sau và ở các bên của các xe kéo một cầu
  • Làm sạch tuyết triệt để khỏi xe

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Quality-Assurance_104.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.