Nhìn vào bức tranh lớn.

Chúng tôi cung cấp cho các bạn các bí quyết khi đối phó với các thử thách kho vận đòi hỏi cao về chuyên môn.

Phạm vi các sản phẩm và dịch vụ của DACHSER Air & Sea Logistics bao gồm nhiều dịch vụ chuyên môn hóa và cụ thể theo ngành bên cạnh các giải pháp kho vận đã được chứng minh cho hàng hóa tiêu dùng và công nghiệp nói chung.
Transunion
"Được kết nối toàn cầu" từ năm 1951.

Đối với vận chuyển hàng hóa đường biển liên lục địa, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc lựa chọn hãng vận tải đường biển đảm bảo mức chất lượng cao đồng nhất cho tất cả các dịch vụ kho vận toàn cầu của chúng tôi. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Dịch vụ gom hàng lẻ (LCL).
  • Dịch vụ vận chuyển hàng nguyên công-ten-nơ (FCL).
  • Các lô hàng dự án.
  • Dịch vụ công-ten-nơ/ga hàng hóa công-ten-nơ do công ty sở hữu.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của riêng chúng tôi với các điều khoản và điều kiện được chuẩn hóa toàn cầu thông qua Dây chuyền công-ten-nơ biển DACHSER.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Sea-Freight_730.htm

Danh sách thông báo tàu sắp khởi hành xuất khẩu

Tại đây bạn có thể tải xuống danh sách tàu sắp khởi hành xuất khẩu hiện tại. Xin lưu ý trạm đóng gói được xác định bởi cảng nhận.

Danh sách thông báo tàu sắp khởi hành (PDF)

Các điều khoản thương mại quốc tế

dachser_incoterms
Incoterms 2010 đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011
Tài liệu PDF đính kèm sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về (không có đảm bảo pháp lý) Incoterms 2010, nhằm hỗ trợ cho bạn trong công việc hàng ngày.

Mở PDF