Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

07/12/2017
Cập nhật thị trường vận tải biển tháng 7

Mùa hè đã bắt đầu nhưng mặt bằng xếp hàng trên tàu vẫn còn đầy thách thức cho một số tuyến đường chính. Hãy đọc bản tin của chúng tôi để được cập nhật về tình hình thị trường vận tải biển.
seafreight-asl

Vui lòng liên hệ với đại diện DACHSER để thảo luận về kế hoạch đặt chỗ của bạn.

Viễn Đông-Châu Âu

Việc sử dụng tàu vẫn còn ở mức rất cao. Tuy nhiên, DACHSER không phải đối mặt với các vấn đề để bố trí được mặt bằng xếp hàng nhờ sự kiểm soát tốt các hãng vận chuyển.

Châu Âu-Viễn Đông

Dự kiến mặt bằng xếp hàng sẽ tiếp tục được cải thiện.

Viễn Đông-Bờ Biển Đông Nam Mỹ

Tình hình là rất nghiêm trọng trong vài tuần qua. Trong khi đó, các hãng vận chuyển đã được tăng cường thêm năng lực. Dự kiến mức giá cao đặt chỗ vẫn ở mức cao.

Viễn Đông-Bờ Biển Tây Nam Mỹ

Sau thời điểm nhu cầu ở mức cao nhất vào cuối tháng Sáu, mặt bằng xếp hàng sẽ dần được cải thiện trong các tuần sắp tới.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Sea-freight-market-update-July_923.htm