Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Chúng tôi thừa nhạn trách nhiệm xã hội

Một gia đình là một cộng đồng kinh tế và bảo vệ. Gia đình cung cấp nhiều thế hệ trong tương lai với sự phát triển động lực có trách nhiệm, năng lực và khả năng hành động. Đây là cách thức chúng tôi coi vai trò của mình như một công ty gia đình - thậm chí và đặc biệt như một người chơi trên toàn cầu.
dachser-sustainability-social-responsibility
Chúng tôi gánh vác trách nhiệm của tập đoàn thông qua những dự án được chọn lọc đặc biệt, thậm chí những dự án ở ngoài tổ chức của chúng tôi.

Giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng cao

Chúng tôi tạo ra chất lượng qua phẩm chất. Nhân viên của chúng tôi đóng vai trò quan trọng với thành công lâu dài của doanh nghiệp gia đình. Đào tạo chuyên sâu trong ngành thương mại biến đổi, công nghệ thông tin và giao nhận kho vận đảm bảo những người trẻ khởi chạy thành công vào LIÊN KẾT cuộc sống chuyên nghiệp. Cơ hội đặt chỗ vĩnh viễn sau khi đào tạo với DACHSER là gần 100%.

Việc giáo dục và tiến bộ liên tục có hệ thống của nhân viên chúng tôi tạo nền tảng hoàn hảo để thăng chức đến các vị trí chịu trách nhiệm trong tổ chức. DACHSER Career Management and DACHSER Academy đưa ra chương trình phát triển nhân viên toàn diện, phát triển cao: Chúng tôi mở rộng và cập nhật các kỹ năng lãnh đạo và xã hội, chuyên nghiệp của nhân viên với các hội thảo dựa theo nhu cầu, tùy chỉnh hoặc huấn luyện cá nhân. Chỉ nền tảng kinh nghiệm và chuyên môn vững mới cho phép các cá nhân hành động một cách tự tin và suy nghĩ theo định hướng tương lai.

Sức khỏe và lương hưu

Chương trình chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, DACHSER Intelligent Care, kết hợp chương trình lương hưu của công ty với khái niệm toàn diện về quản lý sức khỏe ổn định, thông minh. Lời khuyên chuyên nghiệp và nhiều đề nghị cho chủ đề như dinh dưỡng và tập thể dục cũng như hỗ trợ cho gia đình và các vấn đề tâm lý đều có sẵn cho nhân viên. Với "THÔNG ĐIỆP!" sáng tạo của mình, chúng tôi giáo dục người thực tập về chăm sóc sức khỏe và phòng tránh nghiện theo cách thức có mục đích.

Cân bằng cuộc sống công việc

Sự nghiệp không phải là tất cả. Chỉ bằng cách kết hợp các tham vọng chuyên môn của chúng tôi với cuộc sống gia đình và cá nhân vui vẻ, chúng tôi có thể đáp ứng nhiều thách thức của cuộc sống' trong thời gian dài. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên nữ của mình khả năng không làm mất đi tham vọng và tài năng chuyên nghiệp của họ, đặc biệt trong những năm đầu tiên mang tính quyết định cho sự nghiệp của họ khi cân nhắc việc lập kế hoạch gia đình.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Social-responsibility_50.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.