Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

03/10/2017
Thiếu khoang chở hàng cho các chuyến hàng từ Châu Âu đến Viễn Đông

Khoang trên các tàu từ Châu Âu đến Viễn Đông vẫn còn rất hạn chế do những chuyến hải trình trống hàng đi về hướng tây.
asl-container-ship-sea-freight

Tình trạng thiếu khoang chở hàng đặc biệt nghiêm trọng trong ba tuần tới và dự kiến sẽ kéo dài đến tuần 14. Các hãng vận chuyển đang hạn chế việc đặt chỗ ngay cả đối với chủ hàng trả phí cao hơn.

Hãy trao đổi với đại diện DACHSER của quý vị nếu quý vị có chuyến hàng khẩn cấp.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Space-shortage-for-shipments-from-Europe-to-the-Far-East_872.htm