Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

06/12/2017
Giải thưởng về Sự Bền vững cho DACHSER

Là một phần trong việc trao Giải thưởng Vì Sự Bền vững của Giao thông Châu Âu (ETPN), năm nay DACHSER nhận được Giải thưởng Đặc biệt về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp. Công ty đứng đầu trong hạng mục giải thưởng Công ty Giao vận và Vận tải.
European-Transport-Award-for-Sustainability

Giải thưởng được trao bởi tạp chí logistics chuyên nghiệp Huss Verlag có trụ sở tại Munich, Giải thưởng Đặc biệt này ghi nhận cam kết đối với phát triển bền vững của một công ty. Giải thưởng có xem xét đến việc bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, và cam kết đối với cộng đồng khoa học và biện pháp bảo vệ cho tương lai. Một xem xét quan trọng là sự cam kết này phải phù hợp với các mục tiêu của công ty. "Điều gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi về DACHSER là sự bền vững trong quan điểm tổng thể của công ty với vai trò là một công ty gia đình," hội đồng xét duyệt cho biết.

"Chúng tôi đã đóng góp vì sự bền vững về mặt xã hội, sinh thái và kinh tế trong nhiều năm. Giải thưởng này cũng là sự ghi nhận những nỗ lực và động lực tiếp tục thực hiện của chúng tôi,", ông Bernhard Simo, Giám đốc Điều hành của DACHSER cho biết. Tiến sĩ Andreas Froschmayer, Giám đốc Doanh nghiệp phụ trách bộ phận Phát triển, Chiến lược & PR Doanh nghiệp tại DACHSER, đã thay mặt công ty nhận giải thưởng tại Munich.

Hội đồng xét duyệt gồm có sáu biên tập viên của các ấn phẩm thương mại tại nhà xuất bản Huss Verlag ở Munich. Mỗi thành viên của hội đồng xét duyệt được phép đề cử ba ứng cử viên cho mỗi hạng mục trong năm: Công ty Giao vận và Vận tải, và Dịch vụ KEP.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Sustainability-award-for-DACHSER_952.htm