Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

MỌI NGƯỜI CÓ THỂ HOÀN THÀNH VIỆC GÌ ĐÓ

Là một doanh nghiệp gia đình, DACHSER cam kết một chính sách doanh nghiệp trong dài hạn và ổn định. Chúng tôi tập trung vào các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, mà qua đó chúng tôi theo đuổi với mức độ cam kết cao và có tính trách nhiệm. Những mục tiêu này gắn chặt với các giá trị doanh nghiệp của chúng tôi và đảm bảo phương hướng, tính xác định và độ ổn định.
dachser-sustainability
Là một doanh nghiệp gia đình, DACHSER cam kết một chính sách doanh nghiệp trong dài hạn và ổn định

Chúng tôi đạt được các mục tiêu kinh tế - và cùng với chúng là cơ sở cho mọi hoạt động khác - qua việc sắp xếp chiến lược với sự phát triển tích hợp và liên tục. Ngoài việc quản lý sức khỏe hiện tại cho hơn 29.098 nhân viên của chúng tôi, những cam kết mang tính xã hội của chúng tôi cũng bao gồm các dự án hỗ trợ được lựa chọn có mục tiêu bên cạnh những mục tiêu chính. Hơn nữa, việc bảo vệ môi trường hiện tại là vấn đề thực tế cho chúng tôi như một phần trong sáng kiến ổn định môi trường.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Sustainability_48.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.

CO2

Ủy ban DIN về Tiêu chuẩn CO2 (DIN EN 16258:2011)
Ủy ban DIN xử lý việc phát triển tiêu chuẩn Châu Âu về đo lường phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng của các dịch vụ vận chuyển. Báo cáo CO2 tương đương, minh bạch và chuẩn hóa được xây dựng với sự trợ giúp của tiêu chuẩn này.

Là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Đức về tiêu chuẩn CO2, chúng tôi tham gia chủ động vào việc thiết kế tiêu chuẩn toàn Châu Âu về đo lường tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính cho các dịch vụ vận chuyển. Thông qua sự tham gia vào việc tạo tiêu chuẩn, chúng tôi đạt được phương thức quan trọng liên quan đến quản lý tài nguyên môi trường và đồng thời áp dụng kinh nghiệm lâu dài của chúng tôi.