Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

24/04/2017
Số phát hành mới nhất của tạp chí DACHSER đã hết!

Tìm hiểu tại sao niềm tin là rất quan trọng để tồn tại cùng nhau — đặc biệt là trong những thời điểm không ổn định.  
Hong-Kong-Victoria-Peak

Chân dung Hồng Kông chi tiết sẽ xem xét kỹ hơn DACHSER và các nhân viên DACHSER ở đô thị này.

Chúng ta có thể căn cứ vào bất kỳ điều gì trong những ngày này không? Có lẽ tại một số thời điểm bạn đã tự hỏi mình câu hỏi này. Thế giới dường như chuyển động ngày càng nhanh hơn, và những gì xuất hiện hôm nay thì đã lỗi thời vào ngày mai. Đó lý do tại sao sự tin tưởng — vào mọi người và các công ty — là một điều bất biến quan trọng trong thế giới toàn cầu và thế giới số. Sự tin tưởng cũng không thể thiếu trong ngành công nghiệp của chúng ta. Bắt đầu từ trang 4, tạp chí DACHSER mới nhất khám phá cảm xúc con người sâu lắng này theo tiêu đề câu chuyện.

Một ví dụ về niềm tin không thể lay chuyển trong tương lai, không có nơi nào tốt hơn trung tâm logistics Hồng Kông. Trong vài thập kỷ gần đây, đô thị này đã trải qua những thay đổi về chính trị và kinh tế sâu sắc. Trên trang 28, bạn có thể tìm hiểu tại sao thành phố Pearl River Delta tiếp tục là một cỗ máy thương mại toàn cầu.

Bạn có thể đọc những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa trong số phát hành này. Bạn có thể nhận được bản sao riêng tại văn phòng chi nhánh của bạn, hoặc tải ở đây dưới dạng file PDF. Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc số phát hành mới của tạp chí DACHSER!

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/The-latest-issue-of-DACHSER-magazine-is-out_887.htm