Quyết định mọi thứ cùng nhau sẽ như thế nào.

Tất cả theo mong ước của bạn. Tùy chỉnh cho ngành của bạn

DACHSER Contract Logistics cung cấp cho bạn một giải pháp giao nhận toàn diện trong tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.
value-added-services
Các dịch vụ hướng vào quy trình và sản phẩm.

Các dịch vụ đa dạng định hướng theo quy trình và định hướng theo sản phảm, trong và sau khi việc kinh doanh nhà kho và vận chuyển cổ điển coh phép tối ưu hóa tích hợp toàn bộ chuỗi giá trị. Ví dụ: các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm kiểm soát chất lượng hàng hóa tại thời điểm nhận hàng ở kho hàng của' nhà cung cấp, các nhiệm vụ hoàn hiện sản phẩm, lắt đặt ống lót (phân lớp) hoặc đóng gói lại vào các hộp bìa cứng mới trong nhà kho của DACHSER trước khi họ phân phối cho thương gia trong vùng.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi thực hiện tất cả nhiệm vụ cần thiết "tại đầu cuối" - đó là dán nhãn giá và xếp lên giá khi bán. Các dịch vụ giá trị gia tăng của chúng tôi khiến việc đóng ogps quan trọng tối ưu hóa phiếu cân bằng giao nhận như một phần của giao nhận thông minh. Đây là nhiệm vụ của DACHSER' kể từ ngày đầu tiên. Nhân viên của chúng tôi đóng vai trò như người mở rộng việc kinh doanh tại địa phương, từ việc thu mua đến phân phối.

Điều này cho phép chúng tôi thỏa mãn mọi yêu cầu cần thiết liên quan đến đảm bảo chất lượng và hoàn thiện sản phẩm thay mặt cho thị trường và khách hàng. Điều này mang lại lợi ích cho các khách hàng nói trên: Họ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc quý giá. Và họ có thể tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh lõi thay thế: phát triển các sản phẩm mới hoặc mở ra thị trường mới và các kênh doanh thu và cuối cùng phục vụ họ một cách dễ dàng.

Depending on the industry and the scope of the project, the following project-oriented and process-oriented value-added services are utilized.

Các dịch vụ giá trị gia tăng được định hướng theo sản phẩm bao gồm:

 • Kiểm soát chất lượng 
 • Cải tiến sản phẩm 
 • Công việc lắp ráp/ tháo dỡ 
 • Sửa chữa 
 • Đóng gói/đóng gói lại 
 • Tạo màu 

Các dịch vụ giá trị gia tăng được định hướng theo quy trình bao gồm:

 • Quản lý theo thứ tự 
 • Chọn thứ tự 
 • Hoàn thiện/tòa nhà trưng bày 
 • Dán nhãn/đánh dấu giá 
 • Xử lý hàng gửi lại hoặc khiếu nại 
 • Lắp ráp ống lót 
 • Thông quan 
 • Lưu kho và buôn bán 

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Value-Added-Services_113.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.