Quyết định mọi thứ cùng nhau sẽ như thế nào.

Sẵn dùng

Nhà kho DACHSER là thành phần chính trong giải pháp chuỗi cung ứng cần thiết của chúng tôi và được sử dụng ở trên trong trường hợp của DACHSER Contract Logistics của chúng tôi.
warehousing-storage-space
Nhà kho DACHSER: được trang bị cho tất cả các ngành công nghiệp và yêu cầu theo từng khách hàng cụ thể.

Chúng tôi cung cấp mạng lưới kho hàng rộng rãi với hơn 2.300.000 không gian cho pa-lét châu Âu tại các chi nhánh toàn cầu với các kho hàng tại châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Kho hàng "nhiều người dùng" của chúng tôi tại các vị trí đa dạng đảm bảo mưc độ hiệu quả cao nhất. Nhờ có quy trình được tiêu chuẩn hóa và hệ thống CNTT đồng nhất, bạn có thể hưởng lợi từ các khái niệm kho hàng được tùy chỉnh trong trường hợp của DACHSER Contract Logistics.

Điều này khiến các dịch vụ nhà kho của chúng tôi trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng cho quá trình thu mua và phân phối hàng hóa. Với nhà kho tùy chỉnh và thiết kế quy trình có cân nhắc các kỹ thuật và chiến lược chi tiêu (ví dụ: HIFO, LIFO, MHD), chúng tôi tạo sự thuận lợi tối đa cho mỗi đối tác. Mục tiêu của chúng tôi, đầu tiên và trước nhất, là tối ưu hóa số dư giao nhận theo cách thức ổn định. Chứng cứ thuyết phục nhất liên quan là các khoản tiết kiệm thời gian và tiền bạc có thể tính toán được.

Các khái niệm về bộ nhớ tùy chỉnh

Chúng tôi bảo quản tất cả hàng hóa theo các thông số hợp pháp và dành riêng cho khách hàng, cá nhân. Điều này bao gồm việc xử lý vệ sinh hợp lý cho các loại thực phẩm như một phần của giao nhận thực phẩm, kiểm soát nhiệt độ bắt buộc (làm nóng và làm nguội) của hàng hóa, bảo quản chuyên nghiệp các vật liệu nguy hiểm như giải pháp ngành của chúng tôi Chem-Logistics hoặc theo dõi số sê-ri hoặc số lô. Ngoài ra, DACHSER cung cấp khả năng dỡ hàng từ nơi bảo quản dựa theo các thông số của khách hàng(số sê-ri, số bộ phận vận chuyển, số lô) hoặc dỡ hàng theo cách thủ công.

Các hệ thống bảo quản khác nhau như bàn pa-lét tự động hoặc thủ công, giá đỡ hoặc giá côngxôn được kết hợp với nhau cho nhiều yêu cầu của các ngành riêng để tạo giải pháp thống nhất tổng thể.

Tập trung vào sự cần thiết

Nhà kho DACHSER trong trường hợp giao nhận theo hợp đồng tiết kiệm tiền cho bạn: Bạn tránh kiểm kê không cần thiết và xử lý phức tạp ngoài khả năng chính của mình. Mặt khác, chúng tôi sử dụng hiệu quả khả năng nhà kho của mình qua việc kết hợp hàng hóa linh hoạt trong các khách hàng tại nhà kho nhiều người dùng của chúng tôi. Vì chúng tôi quản lý nhà kho của bạn trong quy trình chuỗi cung ứng nên bạn có cơ hội tiết kiệm thời gian và giảm chi phí và tìm được các cách mới để mở rộng kinh doanh.

Nhà kho "chuyên dụng của chúng tôi" hoàn tất dịch vụ này. Đây là các giải pháp nhà kho dành riêng cho ngành, được tùy chỉnh cho khách hàng vận chuyển khối lượng lớn.

Các bài báo liên quan

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Warehouse-Logistics_102.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.