Nhìn vào bức tranh lớn.

Liên hệ

Liên hệ cá nhân với bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bạn có thắc mắc hay muốn cho chúng tôi biết điều gì không? Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, CNTT của chúng tôi hoặc bạn có yêu cầu truyền thông? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

DACHSER Vietnam Co., Ltd.
Ho Chi Minh Branch
9th Floor, Dinh Le Building,
01 Dinh Le street, Ward 12
District 4
Ho Chi Minh City

Phone: +84 28 3826 8777
Fax: +84 28 3826 9387
dachsersgn@dachser.com.vn

Hanoi Branch
Room 609, 6/F, CMC Tower Building,
11 Duy Tan Street, Cau Giay Dist.
Hanoi

Phone: +84 24 7109 9000
Fax: +84 24 3861 0999
dachser.hanoi-asl@dachser.com

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Contact_313.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.