Regler for databeskyttelse

Juridisk information

DACHSER SE kontrollerer og opdaterer jævnligt de oplysninger, der fremgår af koncernens websteder. Men trods stor omhu kan de faktiske forhold have ændret sig, før vi får opdateret oplysningerne. Derfor kan vi ikke påtage os erstatningsansvar i forbindelse med eller garantere aktualiteten, rigtigheden og fuldstændigheden af de tilgængelige oplysninger. Det samme gælder de websteder, der linkes til. DACHSER SE er ikke ansvarlig for indholdet på de websteder, der kan tilgås via links på vores websteder. Desuden forbeholder DACHSER SE sig retten til at ændre og rette i de tilgængelige oplysninger. Indholdet på og strukturen af siderne på DACHSER SE websted er beskyttet af ophavsret. Ingen oplysninger eller data, især tekster og billedmateriale, må gengives, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra DACHSER  SE.

Regler for databeskyttelse

Lige som sikkerhed vedrørende alle forretningsdata er også beskyttelse af personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-mail generelt et vigtigt anliggende for os af hensyn til et tillidsfuldt og varigt samarbejde. Vi gennemfører naturligvis alle vores aktiviteter, specielt web- og onlineaktiviteter såvel som vores markedsføringsaktioner og konkurrencer, i overensstemmelse med gældende lov om persondatabeskyttelse og datasikkerhed. Såfremt der på DACHSER-websider findes links til websider, der tilhører en tredjepart, gælder den foreliggende datasikkerhedserklæring ikke for disse tredjepartswebsider.

I det følgende vil du kunne se, hvilke informationer vi eventuelt indsamler, når du besøger vores webside, og hvordan vi behandler dem.

På vores webside indsamles og lagres data via teknologier fra etracker GmbH (www.etracker.com) til markedsførings- og dataoptimeringsformål. Ud fra disse data oprettes der en brugerprofil under et pseudonym. Til dette formål kan der anvendes såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der lagres lokalt i et mellemlager i internetbrowseren hos den, der besøger siden. Cookies muliggør senere genkendelse af internetbrowseren. De data, der udtrækkes via etracker-teknologierne, anvendes ikke uden særskilt tilladelse fra den pågældende person og benyttes ikke til at identificere den besøgende personligt, og de sammenholdes ikke med personrelaterede oplysninger via indehaveren af pseudonymet. Samtykke til at indsamle og gemme data kan tilbagekaldes når som helst og med fremtidig virkning.

For at gøre besøget på vores websider til en god oplevelse, tildeles din IP-adresse et land, når du besøger websiden „dachser.com“, og det land, du vælger i landelisten, registreres. Der anvendes til dels også cookies. Cookies muliggør genkendelse af det land, der blev valgt i landelisten ved det seneste besøg på siden. Disse oplysninger knyttes ikke af os til nogen personer og bruges kun for at lette betjeningen. Du kan deaktivere disse funktioner via dine browserindstillinger. Bemærk dog, at visse funktioner i så fald ikke længere vil være tilgængelige.

Yderligere personrelaterede data indsamler vi via vores webside, såfremt de er nødvendige til det aktuelle formål, f.eks. til besvarelse af kontaktspørgsmål, af legitime årsager, eller med din udtrykkelige tilladelse, f.eks. for at kunne sende dig en reklame-e-mail. Din tilladelse gælder, hvis du indgår en forretningsrelation med os, så længe denne består, og ellers til regelmæssig sletning af data (i reglen hvert 5. år). Det er kun dig, der kan beslutte, om du vil give disse oplysninger eller ej, f.eks. i forbindelse med et nyhedsbrev, abonnement, kundeundersøgelser, kontaktanmodning, forespørgsel om dagspriser o.l. Deltagelse i den slags aktioner er frivillig, og du kan til enhver tid meddele os, hvis du ikke længere ønsker at deltage, og at vi skal spærre dine data for denne aktion. Hvor det er nødvendigt, henviser vi til, om en personlig oplysning er frivillig, eller om du kan springe den over.

Distribution af nyhedsbrevet

Inden for rammerne af forsendelse af nyhedsbrevet vil DACHSER SE registrere, bearbejde, anvende og/eller gemme personrelaterede data (= alle oplysninger, der har sammenhæng med din person eller er egnede til at skabe en relation til dig), som for eksempel dit navn, din titel, dit postnummer, land, firma, e-mailadresse, angivne forretningsmæssige interesser inden for rammerne for lov om persondatabeskyttelse og datasikkerhed.

Inden for rammerne af distribution af nyhedsbrevet vil DACHSER SE indsætte et servicefirma, firmaet Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten – til administration af ordredata; de vil arbejde på en server i Tyskland.

Dine personrelaterede data anvender vi udelukkende inden for rammerne af det nedenstående beskrevne omfang:

  • månedlig udsendelse af nyhedsbrevet
  • til rådgivningsformål, reklame
  • til behovsrelevant udformning af nyhedsbrevet
  • for at sammensætte nyhedsbrevets temaer korrekt efter modtagerens interesser

Med abonnementet på nyhedsbrevet erklærer du dig udtrykkeligt indforstået med at modtage nyhedsbreve via e-mail. Desuden erklærer du dig indforstået med, at vi benytter dine personoplysninger i ovennævnte omfang i forbindelse med rådgivning, reklame og behovsrelateret generering og interesserelateret sammensætning af temaerne i denne tjeneste.

Desuden har du mulighed for at give os en ekstra tilladelse (anden tilladelse), så vi ud over at sammensætte en interesserelateret række temaer i nyhedsbrevet kan bruge den til at tage telefonisk kontakt med dig med henblik på reklamer og til administrative formål i vores CRM-system. Dette sker kun med den anden tilladelse, dvs. hvis du har klikket i det ekstra, tilsvarende betegnede felt.

Vi indsamler ingen personrelaterede data via vores e-mailnyhedsbrev uden din tilladelse. Det er alene din afgørelse, om du vil afgive disse oplysninger inden for rammerne af vores e-mailnyhedsbrev eller ikke. Du har til enhver tid mulighed for at gøre indsigelse mod anvendelse og lagring af dine oplysninger til distribution af dette nyhedsbrev fra DACHSER SE. Dette skal ske ved hjælp af frameldingslinket i nyhedsbrevet eller skriftligt pr. post, fax eller e-mail til DACHSER SE, Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten, Germany, Fax: +49 831 5916-1312 eller info@dachser.com.

Vi vil ikke videregive dine personrelaterede oplysninger til tredjepart uden for DACHSER-gruppen. Vi vil hverken sælge eller på anden vis markedsføre dine personrelaterede data til tredjepart. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har anvisninger eller spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personrelaterede data hos DACHSER eller vil bede om at få redigeret dine lagrede personrelaterede oplysninger.

Retligt ansvar for databeskyttelse i tilfælde af kontaktanmodninger

DACHSER SE, Kempten, Tyskland, og den respektive lokale afdeling af den nationale organisation i DACHSER-gruppen er ansvarlige for data indsamlet i forbindelse med kontaktanmodninger. Data indsamles og anvendes af den lokale afdeling i den nationale organisation og gemmes på servere tilhørende DACHSER SE i Tyskland. DACHSER SE henviser forespørgsler og relaterede personoplysninger til de relevante personer inden for DACHSER-gruppen, som regel din lokale afdeling i landsorganisationen. Eksempelvis videresendes forespørgsler fra hjemmesiden for Schweiz til DACHSERs organisation i Schweiz. Dine oplysninger gemmes i en periode på fem år fra tidspunktet for din henvendelse. Hvis du ikke ønsker dette, kan du til enhver tid forhindre lagringen af dine oplysninger ved at sende en e-mail til info@dachser.com. I så fald vil du dog ikke længere modtage yderligere oplysninger om vores services.

Vi vil ikke videregive din oplysninger til tredjeparter uden for DACHSER-gruppen uden dit samtykke. Vi vil især understrege, at vi ikke vil sælge dine personoplysninger til tredjepart eller markedsføre dem på anden vis.

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om de persondata, vi har lagret om dig, og til at få ukorrekte oplysninger slettet eller rettet. Du kan når som helst kontakte os, hvis du har oplysninger eller spørgsmål vedrørende DACHSERs håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at få rettet i de personoplysninger, vi har gemt om dig.

Da det i fremtiden kan blive nødvendigt at tilpasse disse Regler for databeskyttelse, eksempelvis i tilfælde af nye love og regler, tager vi forbehold for lejlighedsvise ændringer.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Data-Protection-Policy.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere