Se till helheten.

DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Nyheter

Den erfarne logistikchefen Jochen Müller (52) kommer snart att ingå i DACHSER-teamet. Den 1 januari 2018 kommer han att ta över efter Thomas Reuter som Chief Operations Officer (COO) för affärsområdet Air & Sea Logistics. Övergångsperioden inleds den 1 oktober i år och Müller kommer då att arbeta med utvecklingsprojekt. Thomas Reuter kommer att sitta kvar i ledningsgruppen i sin roll som chef för Air & Sea Logistics under övergångsperioden fram till att han går i pension den 31 december 2017.
Med hjälp av en hållbar metod utbildar DACHSER just nu – i samarbete med de avtalstransportörer företaget anlitar – 74 ungdomar till yrkesförare. Nu pågår andra fasen av projektet: personer som genomgår yrkesutbildningsprogram kan nu byta yrke om de genomgår en meritvärderingsprocess som gör att de kan börja arbeta direkt (snabbspår). Marvin Püschel från Köthen i Tyskland valde att delta i den här processen och fick sitt drömjobb på andra försöket.
DACHSER Nordic startade år 2016 med en ”trainee-dag” för alla danska och svenska ekonomi-, speditions- och lager- och logistiklärlingar. För det är viktigt att investera i lärlingar, säger HR Assistant Nordic Stella Sayk, som också är Trainee Coordinator.
Marknaderna i Skandinavien har präglats av en utvecklingstendens med låg tillväxt, men trots detta har DACHSER i Norden växt markant sedan 2011. Företaget får allt fler kunder och tar marknadsandelar. Årsredovisningen för 2015 visar på ett resultat för Sverige på 1,1 miljoner kronor, jämfört med ett resultat för 2014 på -12,2 miljoner kronor före skatt – en ökning på hela 13,3 miljoner kronor.

Marknadsinformation

Från den 1 april 2016 ska tunga fordon på över 3,5 ton betala en kilometeravgift i Belgien.

DACHSER magazine

DACHSER-magazine-02-2016
Ny DACHSER Magazine - du hittar det här! Som vanligt kommer du att hitta spännande artiklar om DACHSERs organisation, kundartiklar och trender inom logistikindustrin.