Se till helheten.

DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Nyheter

Urbaniseringen är en global megatrend under 2000-talet och städerna kommer fortsätta att växa. Men megastäder utgör också ”megautmaningar” för stadsdistribution. DACHSER testar redan innovativa, framtidsinriktade lösningar.
Under cirka fyra år har DACHSER integrerat sitt iberiska dotterbolag Azkar Group i sitt europeiska vägnätverk. Vägtransportorganisationerna kommer att bedriva verksamhet under namnen DACHSER Spain och DACHSER Portugal i framtiden. Det meddelades 9 maj av Bernhard Simon, CEO, Michael Schilling, COO Road Logistics, och Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia, på transportmässan i München.
DACHSER blir majoritetsägare i sin partner i Irland, Johnston Logistics Ltd. Det gör det möjligt för DACHSER att utvidga och stärka sitt logistiknätverk i nordvästra Europa.
DACHSER fortsatte att växa under räkenskapsåret 2016 och genererade konsoliderade bruttointäkter på cirka 5,71 miljarder euro – vilket motsvarar en ökning av de konsoliderade intäkterna med 1,7 procent jämfört med föregående år. Antalet leveranser ökade med 2,4 procent till 80,0 miljoner, medan tonnaget ökade med 2,4 procent till 38,2 miljoner ton. Den här tillväxten påverkades främst av vägtransporter i Europa och av livsmedelslogistik.

DIY-Logistics

Intelligent industrilogistik måste säkerställa oavbruten tillgänglighet av nya produkter varje dag. DACHSER DIY-Logistics har fulländat varje detalj av denna service med hjälp av vår supply pipeline.

DACHSER magazine

Hong-Kong-Victoria-Peak
DACHSER magazine publiceras fyra gånger per år. Den vänder sig till kunder, anställda och andra intresserade läsare over hela världen. Tidningen informerar om de senaste utvecklingarna och trenderna inom logistik-industrin och det kosmos i vilket vårt företag arbetar. Fascinerande bakgrundsdetaljer kompletteras i journalistiskt format inom områdena vetenskap, kultur och affärsliv. DACHSER magazine publiceras på tyska, engelska, franska och spanska.