Se till helheten.

Sommartävling

Nu är det snart dags att ha semester och kanske ses vi på din sommarresa? Varje dag korsar DACHSER många gränser, både till sjöss, på land och i luften. Gissa hur många gånger vi korsar gränserna.
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Nyheter

Med hjälp av en hållbar metod utbildar DACHSER just nu – i samarbete med de avtalstransportörer företaget anlitar – 74 ungdomar till yrkesförare. Nu pågår andra fasen av projektet: personer som genomgår yrkesutbildningsprogram kan nu byta yrke om de genomgår en meritvärderingsprocess som gör att de kan börja arbeta direkt (snabbspår). Marvin Püschel från Köthen i Tyskland valde att delta i den här processen och fick sitt drömjobb på andra försöket.
DACHSER Nordic startade år 2016 med en ”trainee-dag” för alla danska och svenska ekonomi-, speditions- och lager- och logistiklärlingar. För det är viktigt att investera i lärlingar, säger HR Assistant Nordic Stella Sayk, som också är Trainee Coordinator.
Marknaderna i Skandinavien har präglats av en utvecklingstendens med låg tillväxt, men trots detta har DACHSER i Norden växt markant sedan 2011. Företaget får allt fler kunder och tar marknadsandelar. Årsredovisningen för 2015 visar på ett resultat för Sverige på 1,1 miljoner kronor, jämfört med ett resultat för 2014 på -12,2 miljoner kronor före skatt – en ökning på hela 13,3 miljoner kronor.
Breathe healthier, live better. Det är grundtanken bakom Blueairs brand. Med ett sådant uttalande följer också en särskild dedikation till att skydda miljön. Det innebär också ett mycket medvetet val av logistikleverantör när det finnes en möjlighet att minska storleken på koldioxidfotspåren med hjälp av intelligent logistik.

Marknadsinformation

Från den 1 april 2016 ska tunga fordon på över 3,5 ton betala en kilometeravgift i Belgien.

DACHSER magazine

DACHSER-magazine-02-2016
Ny DACHSER Magazine - du hittar det här! Som vanligt kommer du att hitta spännande artiklar om DACHSERs organisation, kundartiklar och trender inom logistikindustrin.