Se till helheten.

Sommartävling

Nu är det snart dags att ha semester och kanske ses vi på din sommarresa? Varje dag korsar DACHSER många gränser, både till sjöss, på land och i luften. Gissa hur många gånger vi korsar gränserna.
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.

Nyheter

DACHSER Nordic startade år 2016 med en ”trainee-dag” för alla danska och svenska ekonomi-, speditions- och lager- och logistiklärlingar. För det är viktigt att investera i lärlingar, säger HR Assistant Nordic Stella Sayk, som också är Trainee Coordinator.
Marknaderna i Skandinavien har präglats av en utvecklingstendens med låg tillväxt, men trots detta har DACHSER i Norden växt markant sedan 2011. Företaget får allt fler kunder och tar marknadsandelar. Årsredovisningen för 2015 visar på ett resultat för Sverige på 1,1 miljoner kronor, jämfört med ett resultat för 2014 på -12,2 miljoner kronor före skatt – en ökning på hela 13,3 miljoner kronor.
Breathe healthier, live better. Det är grundtanken bakom Blueairs brand. Med ett sådant uttalande följer också en särskild dedikation till att skydda miljön. Det innebär också ett mycket medvetet val av logistikleverantör när det finnes en möjlighet att minska storleken på koldioxidfotspåren med hjälp av intelligent logistik.
DACHSER redovisar stark, organisk tillväxt för räkenskapsåret 2015. Den konsoliderade intäkten ökade med 6,5 procent till 5,64 miljarder euro. Leveranserna ökade med 4,0 procent till 78,1 miljoner, medan tonnaget ökade med 5,2 procent till 37,3 miljoner ton. De områden som bidrog mest till det positiva resultatet var vägtransport av livsmedel och industrivaror inom Europa.

Marknadsinformation

Från 10 juni till 10 juli 2016 är Frankrike värd för den stora europeiska fotbollsturneringen UEFA Euro 2016 vilket påverkar trafiken.

DACHSER magazine

DACHSER-magazine-02-2016
Ny DACHSER Magazine - du hittar det här! Som vanligt kommer du att hitta spännande artiklar om DACHSERs organisation, kundartiklar och trender inom logistikindustrin.

Evenemang

Hungrig på en del av Europas största marknad? Förstå och dra fördel av möjligheterna inom DIY.
Marknaden för gör-det-själv-branschen blir allt större. För perfekt organiserade försäljningslokaler med verktyg, skruvar och spikar, färg, tapeter, trä, möbler, trädgårdsartiklar och byggnadsmaterial behövs ett intelligent, branschspecifikt handhavande. Ju starkare och mer integrerade logistikstrukturerna och systemen är, desto större blir din verksamhets potential för optimering – vilket i sin tur ökar ditt företags konkurrensförmåga.