Pozeráme sa na vec
s nadhľadom.

DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

TLAČOVÉ STREDISKO

Správne zmerať a odvážiť zásielku hrá pri preprave tovaru dôležitú úlohu. Chybné informácie o rozmeroch a váhe zásielky prinášajú najrôznejšie komplikácie, ktoré sú nepríjemné predovšetkým pre zákazníka a jeho peňaženku. Ako teda zásielku zmerať správne a prečo sa to oplatí?
Spoločnosť DACHSER Slovakia pokračuje už piaty rok vo svojom projekte Most medzi svetlom a tmou, ktorý pomáha zrakovo hendikepovaným deťom zapojiť sa do bežného života. Tentoraz projekt podporil výlet nevidiacich a slabozrakých detí do rímskeho mestečka Petronell-Carnuntum v Rakúsku.
DACHSER Slovakia integruje dáta o zásielkach leteckej a námornej prepravy do svojich IT systémov vďaka globálne štandardizovanému systému OTHELLO. Ten zabezpečuje hladký informačný tok spájajúci vzduch a more, cestnú dopravu a skladovú činnosť spoločnosti.
DACHSER Slovakia posilňuje svoju sieť priamych liniek. Zákazníci teraz môžu využívať dennú linku zbernej služby z Lozorna do maďarského mesta Kecskemét, ležiaceho cca 90 km južne od Budapešti..

Informácie o trhu

Jeseň 2017 bude poznačená vysokým preťažením kapacít v leteckej preprave v dôsledku neustále narastajúcom dopyte po tejto forme prepravy v obchodnom rezorte.
Nepretržité zrážky zapríčinili vznik povodní v indickom štáte Gujarat, kde vládne orgány boli nútené požiadať o pomoc armádne a letecké sily. Povodne spôsobili narušenie plynulého chodu železničnej a cestnej dopravy, no rovnako aj leteckej a námornej, čo bude mať v najbližšom období negatívny dopad na odbavovanie zásielok prepravovaných týmto regiónom.
Prístavy Antverpy a Rotterdamu sú v súčasnosti silne preťažené kvôli viacerým faktorom, počnúc rekonštrukciou a aktualizáciou operatívnych systémov lodných prepravcov, zvyšovaním objemu nákladu a využívaním veľkokapacitných plavidiel, pričom júnový kyberútok len prispel k zhoršeniu situácie.
Kyberútok pod menom "Petya" na odbavovacom termináli Maersk spôsobil vážne problémy, narušujúc plynulý chod každodenných činností.

Kariéra

Žiadne priemyselné odvetvie sa nevyvíja tak rýchlo ako logistika; takmer žiadny iný ekonomický sektor nemá taký obrovský potenciál rastu. Neustála globalizácia si bude vyžadovať stále viac a viac špecializovaných riešení pre riadenie globálneho toku tovarov spoľahlivým, včasným a nákladovo efektívnym spôsobom.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.