Pozeráme sa na vec
s nadhľadom.

DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Tlačové správy

Divízia leteckých a námorných prepráv Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER rozšírila otvorením novej kancelárie v metropolitnej oblasti Twin Cities v Minnesote svoje pôsobenie v USA. Po Chicagu, St. Louis a Cincinnati sa jedná o štvrtú pobočku na stredozápade Spojených štátov amerických.
Vybudovaním nových priestorov v Rakúsku, Francúzsku a Nemecku posilňuje medzinárodný logistický provider DACHSER svoju kontraktnú logistiku v celej Európe. Integrované logistické služby vrátane prepravy, skladovania a služieb s pridanou hodnotou budú vďaka tomu k dispozícii ešte vo väčšom počte lokalít ako doteraz.
DACHSER oznámil silný organický rast vo fiškálnom roku 2015. Obrat koncernu sa zvýšil o 6,5 % na 5,64 miliardy eur. Počet zásielok sa zvýšil o 4 % na 78,1 miliónov kusov a celková tonáž zásielok vzrástla o 5,2 % na 37,3 miliónov ton. K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispeli predovšetkým európske pozemné prepravy potravín a priemyselného tovaru.
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER vytvoril novú centrálnu organizačnú divíziu „Corporate Solutions, Research & Development“ (Korporátne riešenia, výskum a vývoj), aby podporil svoje globálne logistické služby vytvorené na mieru jednotlivým priemyselným odvetviam a zároveň integroval svoje výskumné a vývojové aktivity. Vedúcim novej korporátnej divízie je skúsený manažér DACHSER Stefan Hohm, ktorý v posledných siedmich rokoch riadil logistické centrum v nemeckom Hofe.

Novinky

Pre zabezpečenie bezpečnosti lode, bezpečnosti pracovníkov aj na lodi aj na pobreží, bezpečnosti nákladu a celkovej bezpečnosti na mori vyžaduje Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori (SOLAS), že celková hmotnosť loženého kontajnera je overená pred uložením na palubu lode. Prepravca je zodpovedný za overenie celkovej hmotnosti kontajnera prepravujúceho náklad.
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia aktívne vyhľadáva logistické talenty už medzi študentmi. Na konci minulého roka pripravil pre študentov z Katedry leteckej dopravy na Žilinskej univerzite celodenný prednáškový cyklus o leteckých prepravách. V januári sa uskutočnila interaktívna exkurzia v centrále DACHSER Slovakia v Lozorne pre študentov žilinskej Dopravnej akadémie.
Ing. Adam Matúšek postúpil na pozíciu tender managera v spoločnosti DACHSER Slovakia a. s. Na starosti bude mať riadenie a koordináciu tendrov a cenových ponúk pre spoločnosť DACHSER na celom Slovensku. Zodpovedný bude taktiež za celkovú prípravu výberových konaní.
Poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia je súčasťou medzinárodného rodinného koncernu, ktorý vsádza na profesionálnych zamestnancov, najmodernejšie technológie a vysoko kvalitné služby. Vysoké meradlá kvality sú pravidelne preverované náročnými internými postupmi aj uznávanými certifikačnými agentúrami. Renomovaná agentúra DEKRA v júli potvrdila vysokú kvalitu služieb DACHSER Slovakia a recertifikovala jeho manažment kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Contract Logistics

Základnou požiadavkou dlhodobého úspechu spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých služieb svojim zákazníkom každý deň. So službou DACHSER Contract Logistics túto výzvu plníme.