Pozeráme sa na vec
s nadhľadom.

DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Tlačové správy

Poradenská a audítorská spoločnosť EY (Ernst & Young) už dvadsať rokov oceňuje úspešných podnikateľov prestížnym ocenením “Entrepreneur des Jahres“ (Podnikateľ roka). CEO spoločnosti DACHSER Bernhard Simon sa stal víťazom výhry, ktorá sa udeľuje za podnikanie, inovácie a osobné nasadenie v oblasti rodinných podnikov.
Skúsený logistický manažér Jochen Müller (52) sa čoskoro pripojí do tímu globálneho logistického providera DACHSER. Od 1. októbra tohto roku bude pracovať na rozvoji existujúcich projektov, aby potom, od 1. januára roku 2018, vystriedal doterajšieho prevádzkového riaditeľa Air & Sea Logistics Thomasa Reutera. Thomas Reuter bude po túto dobu aj naďalej pôsobiť vo výkonnej rade v čele Air & Sea Logistics, a to až do 31. decembra budúceho roku, kedy odíde do penzie
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER prináša do logistiky už viac ako 85 rokov nové nápady a inovácie a často tak určuje trendy v celom odbore. Cieľom je čo najvyššia kvalita logistických služieb v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z takýchto inovácií sú napríklad aj zabezpečovacie vrecia používané pri nakládke. V európskej sieti DACHSER sa týchto pomôcok pre starostlivé zabezpečenie nákladu na ložnej ploche využije každý rok viac ako 40 000 kusov.
Divízia leteckých a námorných prepráv Air & Sea Logistics spoločnosti DACHSER rozšírila otvorením novej kancelárie v metropolitnej oblasti Twin Cities v Minnesote svoje pôsobenie v USA. Po Chicagu, St. Louis a Cincinnati sa jedná o štvrtú pobočku na stredozápade Spojených štátov amerických.

Novinky

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER zabezpečuje vo svojom sklade na severe Francúzska logistiku pre šampanské. Každý rok tu odbaví zásielky s takmer 13 miliónmi fliaš tohto šumivého vína z regiónu Champagne a ďalších destilátov.
Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER Slovakia zaviedol bezpapierový interný tok dokumentov. V súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja sú odteraz interné materiály, fakturácia s centrálou a ďalšie dokumenty a podklady zasielané v elektronickej podobe. Spoločnosť tak nadviazala na zavedenie elektronickej fakturácie s externými dodávateľmi, ktorú implementovala v minulom roku, a urobila ďalší krok k bezpapierovej logistike.
Extrémna šírka, enormná výška a vysoká váha: keď sa nadmerný náklad vydá na cestu, musí byť každý krok presne naplánovaný. Elektrické vedenie sa musí zdvihnúť alebo dočasne odinštalovať, cesty sú buď úplne uzavreté, alebo sa stredný pruh diaľnice musí vystužiť oceľovými doskami. Čo sa však stane, keď nízka hladina vody zabráni pokračovať v plánovanej preprave po rieke?
Pre zabezpečenie bezpečnosti lode, bezpečnosti pracovníkov aj na lodi aj na pobreží, bezpečnosti nákladu a celkovej bezpečnosti na mori vyžaduje Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori (SOLAS), že celková hmotnosť loženého kontajnera je overená pred uložením na palubu lode. Prepravca je zodpovedný za overenie celkovej hmotnosti kontajnera prepravujúceho náklad.

Contract Logistics

Základnou požiadavkou dlhodobého úspechu spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých služieb svojim zákazníkom každý deň. So službou DACHSER Contract Logistics túto výzvu plníme.