Pozeráme sa na vec s nadhľadom.

Všeobecné obchodné podmienky

DACHSER ponúka služby zákazníkom na základe celého radu právnych zásad a predpisov. Okrem optimalizácie fyzických prepravných služieb, je poskytovanie relevantných informácií  tiež súčasťou našej filozofie.

Preto sú všetky predpisy týkajúce sa prepravy voľne k dispozícii na stiahnutie. . 

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/General-Terms-Conditions_315.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.